JUDr. Dalibor Kovář

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
dalibor.kovar@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Dalibor Kovář sa špecializuje na elektronické právne transakcie a súvisiacu digitálnu transformáciu v oblasti práva, informačné technológie, inovácie a budúce odvetvia, právo duševného vlastníctva, zábavu, kybernetickú bezpečnosť a zmluvné právo.

V oblasti digitálnej transformácie sa zameriava najmä na zavádzanie vhodných elektronických právnych princípov do organizácií verejného a súkromného práva, používanie elektronických identít a ich právnu udržateľnosť. Pomáha s praktickým a strategickým vývojom digitálnych riešení pre český trh a podieľa sa na vytváraní technologických partnerstiev. V posledných rokoch sa ako zástupca odbornej komunity podieľal na príprave kľúčových právnych predpisov v oblasti digitalizácie (eGovernment) a pripomienkovaní zákona o digitálnych službách. V tejto oblasti pravidelne publikuje odborné články, prednáša na HAVEL & PARTNERS Academy a zúčastňuje sa odborných konferencií.

V oblasti práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa zameriava najmä na právnu reguláciu využívania inovatívnych technológií a oblastí budúcnosti vo všeobecnosti a osobitne vo finančnej sfére, poskytuje poradenstvo v oblasti komplexných technologických transakcií, komercializácie technologických riešení, právnych otázok doménových mien, prevencie a následných opatrení v prípade kybernetických incidentov, ochrany autorských diel a podpory technologických partnerstiev.

V oblasti zábavného priemyslu sa zameriava na dokumentáciu pre tvorbu a distribúciu obsahu, právnu reguláciu online technológií a streamovacích platforiem, ochranu práv duševného vlastníctva a zodpovednosť za obsah. V oblasti zmluvného práva sa zameriava na vypracovávanie špecifických a komplexných obchodných dokumentov vrátane zmlúv s medzinárodnými aspektmi a na analýzu zložitých zmluvných vzťahov.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval niekoľko rokov vo významnej českej advokátskej kancelárii a rok v Gide, vtedy najväčšej francúzskej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina, francúzština
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.
 • Université de Lorraine, Nancy (2008–2009), program Erasmus
 • poradenstvo významným subjektom v českom finančnom sektore pri zavádzaní plne elektronických procesov a elektronickej identifikácie vrátane rokovaní s ministerstvami a regulačnými orgánmi
 • poradenstvo v oblasti digitalizácie agendy ľudských zdrojov a dlhodobé aktívne úsilie o digitalizáciu Zákonníka práce
 • opakované právne a technické posúdenie popredných riešení poskytujúcich elektronické podpisy a vzdialenú identifikáciu osôb
 • účasť na príprave a rokovaniach o legislatívnom návrhu na zavedenie tzv. bankovej identity a zákona o práve na digitálne služby
 • poradenstvo významným miestnym a medzinárodným klientom v rôznych odvetviach podnikania pri revízii zmluvnej dokumentácie v súvislosti s digitálnou transformáciou ich podnikania
 • poradenstvo v súvislosti s predkomerčným využitím významného softvérového riešenia
 • poradenstvo poprednému českému dodávateľovi softvéru v spore s jeho zákazníkom
 • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi dodávok a služieb v oblasti cestnej dopravy v súvislosti so zmluvnými aspektmi a autorskými právami k zmluvným dokumentom
 • poradenstvo viacerým popredným maloobchodným reťazcom v oblasti komplexnej regulácie právnych vzťahov so spotrebiteľmi vrátane komplexnej regulácie e-shopov
 • poradenstvo významným českým spoločnostiam v oblasti licencií a transferu technológií do zahraničia
 • priebežné poradenstvo v oblasti technologického práva súvisiace s due diligence veľkých českých a nadnárodných spoločností vrátane poradenstva začínajúcim podnikom v oblasti miestneho rozvoja a medzinárodnej expanzie
 • poradenstvo miestnym a zahraničným spoločnostiam v súvislosti s právnymi krokmi týkajúcimi sa nekalej súťaže a porušovania ich duševného vlastníctva
 • poradenstvo pri akvizícii komplexných technologických celkov a zabezpečenie ich dlhodobej prevádzky

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross