Martina Rievajová

Advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Po vyše dvoch rokoch legislatívneho procesu a hrozbe, že Slovensko bude za omeškanie s transpozíciou spotrebiteľskej regulácie EÚ sankcionované, Národná rada SR minulý týždeň prijala novú právnu úpravu ochrany spotrebiteľa. Odkedy má nová právna úprava platiť? Podľa schváleného návrhu legislatívy by mala nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2024. Finálny dátum […]
Autori: Štěpán Štarha, Adam Kližan, Martina Rievajová Po niekoľkých mesiacoch bude Národná rada SR znovu rokovať o novej spotrebiteľskej regulácii na Slovensku, ktorá ovplyvní takmer každého podnikateľa. Prinášame Vám preto základný súhrn otázok a odpovedí k tejto problematike, v ktorom sa okrem iného dozviete, koho sa zmeny budú týkať, o aké zmeny ide, ale aj ako a dokedy je potrebné tieto […]
Autorky: Kateřina Slavíková, Lenka Ostró, Martina Rievajová Na farmaceutické spoločnosti sa v prípade šírenia reklamy liekov vzťahujú mnohé, častokrát nejasné povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť sprístupňovať vzorky reklamy liekov dozorným orgánom. Na koho sa vzťahuje táto povinnosť, aké vzorky reklamy hlásiť, ako aj to, aké zmeny v spôsobe hlásenia nastali od 1. 6. 2023 či ďalšie […]
Autori: Václav Audes, Lenka Ostró, Martina Rievajová Novela zákona o liekoch: Rozšírenie možnosti použitia neregistrovaných a off-label liekov v podobe compassionate use či očkovanie v lekárňach. Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 28. 6. 2023 na poslednej predprázdninovej schôdzi novelu zákona o liekoch, ktorou sa zároveň mení aj zákon o podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. Novelu musí ešte podpísať […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Pri príležitosti 5.  roku s GDPR, v rámci ktorého sa ochrane osobných údajov dostalo zásadne vyššej miere pozornosti aj vďaka rekordným pokutám uloženým nielen v západnej Európe, ale aj u českých susedov, sme pripravili aktuálny prehľad 5 rizikových oblastí podľa správy o stave ochrany osobných údajov na Slovensku. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov Za […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C segmentom. Ak ste predajcom či distribútorom elektrospotrebičov, smart zariadení, software, vývojárom aplikácií, prevádzkujete e-shop či akokoľvek […]
Autori: Václav Audes, Michal Blahovec, Martina Rievajová Prezidentka SR pred pár dňami podpísala dlho očakávanú novelu zákona o podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia[1]. Okrem hlavného cieľa novely, uľahčenia príchodu inovatívnych liekov, novela prináša aj viaceré zásadné zmeny pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyrábajú a distribuujú kategorizované lieky či tzv. výnimkové lieky. Tieto zásadné zmeny sa týkajú […]
Autori: Štěpán Štarha, Martina Rievajová, Adam Kližan, Už sú to štyri roky, odkedy vstúpilo do účinnosti nariadenie o ochrane osobných údajov fyzických osôb, skrátene GDPR. Pri tejto príležitosti by sme sa radi pozreli na vývoj tejto oblasti očami rozhodovacej praxe Úradu na ochranu osobných údajov. Prinášame preto stručný výber oblastí rozhodovania Úradu, ktoré by nemali ujsť Vašej […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross