Mgr. Adam Kližan

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
adam.klizan@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Adam sa špecializuje na právo informačných technológií, médií a telekomunikácií, právo duševného vlastníctva, obchodné záväzkové vzťahy a reguláciu elektronického obchodu.

V oblasti informačných technológií, médií a telekomunikácií sa Adam zameriava najmä na právne aspekty tvorby a používania IT systémov, kybernetickú bezpečnosť a elektronické komunikačné služby. Klientom pravidelne pomáha s prípravou a vyjednávaním rôznych typov IT zmlúv a skúsenosti má tiež so zastupovaním klientov v správnych konaniach vedených telekomunikačným úradom.

V  oblasti duševného vlastníctva sa Adam zaoberá predovšetkým ochranou  a vynucovaním autorských práv a práv priemyselného vlastníctva, ako aj licencovaním predmetov duševného vlastníctva. Poskytoval poradenstvo mnohým slovenským a zahraničným klientom vrátane softvérových spoločností, filmových producentov a farmaceutických firiem a má tiež skúsenosti so súdnym a mimosúdnym riešením IP sporov.

V oblasti obchodného záväzkového práva sa Adam zameriava na komplexné zmluvy s medzinárodným prvkom, franchising a distribučné vzťahy. Špecializuje sa pritom na oblasť automobilového priemyslu a elektroniky, kde pravidelne poskytuje  klientom poradenstvo v rámci rôznych úrovní dodávateľského reťazca.

Adam tiež pracoval na mnohých e-commerce projektoch z podnikateľských odvetví ako móda, šperkárstvo či zbrojársky priemysel. V oblasti elektronického obchodu poskytuje klientom poradenstvo najmä ohľadom regulácie ochrany spotrebiteľa, duševného vlastníctva, marketingového práva a ochrany osobných údajov.

Členstvo v profesijných združeniach
Slovenská advokátska komora

Jazyky
slovenský, anglický
Vzdelanie
 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2018), titul Mgr.
 • Univerzita Hannover, Právnická fakulta, Hannover (2018), študijný pobyt
 • Varšavská univerzita, Právnická fakulta, Varšava (2017), študijný pobyt
 • poradenstvo technologickému gigantovi v oblasti IT a IP práva v množstve projektov realizovaných na Slovensku
 • poradenstvo celosvetovému dodávateľovi IT služieb v oblasti IT práva a kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s mnohými projektmi na Slovensku
 • poradenstvo významnému výrobcovi automobilov v oblasti IT práva v množstve projektov realizovaných na Slovensku
 • poradenstvo poprednému výrobcovi zbraní v oblasti IT a IP práva vrátane nastavovania zmluvných vzťahov s odberateľmi pri vývoji a spustení e-commerce projektu v niekoľkých krajinách sveta
 • poradenstvo výrobcom a dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu pri nastavovaní zmluvných vzťahov vrátane financovania
 • poradenstvo členovi svetovej pivovarníckej skupiny pri správe portfólia ochranných známok a riešení zmluvnej agendy s dodávateľmi a odberateľmi
 • poradenstvo významným lokálnym a zahraničným spoločnostiam ohľadom ochrany a vynucovania IP práv
 • poradenstvo množstvu spoločností v súvislosti s právnymi previerkami (due diligence) v oblasti IT a IP práva
 • poradenstvo zahraničnej produkčnej spoločnosti v oblasti IP práva pri natáčaní seriálu na Slovensku
 • poradenstvo zahraničným poskytovateľom elektronických komunikačných služieb pri implementácií projektov na Slovensku vrátane zastupovania v správnom konaní pred telekomunikačným úradom
Autori: Štěpán Štarha, Adam Kližan, Martina Rievajová Po niekoľkých mesiacoch bude Národná rada SR znovu rokovať o novej spotrebiteľskej regulácii na Slovensku, ktorá ovplyvní takmer každého podnikateľa. Prinášame Vám preto základný súhrn otázok a odpovedí k tejto problematike, v ktorom sa okrem iného dozviete, koho sa zmeny budú týkať, o aké zmeny ide, ale aj ako a dokedy je potrebné tieto […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Podľa predbežných informácií by 28. mája 2023 mala byť na Slovensku účinná transpozícia niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny nielen pre spotrebiteľov, ale hlavne pre obchodníkov. Už teraz je zrejmé, že zmeny sa budú priamo dotýkať celého B2C segmentu, od veľkých reťazcov až po menšie maloobchody, a to najmä prevádzkovateľov […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Inštitúcie Európskej únie schválili novú verziu smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti, označovanej tiež ako NIS2. Prijatím tejto smernice dochádza najmä k významnému rozšíreniu okruhu povinných osôb, na ktoré dopadnú povinnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Smernicu NIS2 musia členské štáty implementovať do svojich právnych poriadkov do […]
Autori: Štěpán Štarha, Martina Rievajová, Adam Kližan, Už sú to štyri roky, odkedy vstúpilo do účinnosti nariadenie o ochrane osobných údajov fyzických osôb, skrátene GDPR. Pri tejto príležitosti by sme sa radi pozreli na vývoj tejto oblasti očami rozhodovacej praxe Úradu na ochranu osobných údajov. Prinášame preto stručný výber oblastí rozhodovania Úradu, ktoré by nemali ujsť Vašej […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross