Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
martin.raz@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Martin Ráž sa špecializuje na nehnuteľnosti, stavebníctvo a zákazky na výstavbu v širšom zmysle vrátane sporov z nich vyplývajúcich, ako aj podpora exportu a medzinárodné súkromné právo (cezhraničné transakcie a investície) a komplexné súdnych a správnych konaní a v širšom zmysle v otázkach verejného sektora, regulácia a obchodné zmluvy akéhokoľvek typu.

Podieľal sa na niekoľkých stovkách transakcií, obchodných prípady a spory, najmä v oblasti českého obchodného práva a európske právo.

V oblasti súdnych, správnych a rozhodcovských konaní sa zameriava na prípady z oblasti správneho súdnictva, ale aj na klasické obchodné a občianskoprávne prípady, ako aj prípady týkajúce sa európskych a cudzí prvok a vo všeobecnosti aj na problematické obchodné prípady, ktoré zvyčajne zahŕňajú prvky súdnych sporov, vymáhania alebo platobnej neschopnosti v súvislosti s neplnenie zmlúv a iné komplikácie.

V oblasti verejného sektora a regulácie sa zameriava najmä na otázky vnútorného trhu EÚ, verejného obstarávania, práva verejnej podpory a práva životného prostredia.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval približne deväť a pol roka v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii pôsobiacej na českom trhu.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Oxford and Cambridge Alumni Society Česká republika
Common Law Society
Česká spoločnosť pre európske a porovnávacie právo

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • University of Wales, Cardiff, Spojené kráľovstvo (2001), diplom z právnych štúdií (s vyznamenaním)Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha (2004), M.A. (summa cum laude)University of Oxford, Oxford, Spojené kráľovstvo (2009), M.Jur. (s vyznamenaním)
 • vypracovanie, vyjednávanie a poradenstvo pri uzatváraní a plnení série siedmich zmlúv o dielo na výstavbu výrobného závodu v chemickom priemysle a dodávku jeho rôznych technológií v hodnote viac ako 10 miliárd Kč
 • právne služby pri rokovaniach o urovnaní a súbežnej príprave na prípadné rozhodcovské alebo súdne konania týkajúce sa veľkých stavebných prác s prekročením času výstavby a rozpočtu (bytové, kancelárske a priemyselné projekty)
 • mnoho klasických "realitných" transakcií (prevody, prenájmy), najmä v sektore priemyselných nehnuteľností, ale aj v oblasti kancelárskych budov, vrátane koncepcií obchodov s akciami alebo variantných zmlúv s neskoršou opciou na pokračovanie zo strany kupujúceho( obchod sakciami alebo aktívami )
 • zákazky na práce súvisiace s výstavbou tovární v rôznych odvetviach spracovateľského priemyslu
 • účasť na súdnych sporoch s medzinárodným prvkom vrátane uznávania a výkonu rozsudkov vydaných mimo EÚ (napr. v Austrálii, rôznych štátoch USA) alebo preukazovanie cudzieho hmotného práva
 • účasť na zastupovaní v zložitých sporoch, ktoré sa zvyčajne týkajú viacerých súdnych a správnych konaní, prípadne aj konaní v rámci EÚ, ako aj právne poradenstvo v súvisiacich oblastiach hmotného práva a príprava podkladov pre celkovú stratégiu klienta v mene veľkých českých verejnoprávnych korporácií alebo spoločností s verejnou účasťou
 • poradenstvo pri výberových konaniach na veľké verejné zákazky týkajúce sa investičnej výstavby (vrátane výstavby petrochemickej alebo dopravnej infraštruktúry), nákupu strojov alebo komodít a obstarávania komplexných služieb, zvyčajne na strane verejného obstarávateľa
 • nákup zariadenia(majetku) zo zahraničného konkurzného konania pre českého klienta
 • obchodné zmluvy týkajúce sa prenájmu koľajových vozidiel, t. j. vlakových jednotiek
 • početné právne služby súvisiace so správou a využívaním prístavnej infraštruktúry
 • obchodné zmluvy v oblasti metalurgie (suroviny a hotové výrobky)
 • "právna archeológia" v súvislosti s riešením nejasného súčasného vplyvu privatizácie a reštitúcií na nehnuteľnosti
 • právne služby súvisiace s ochranou majetku v hodnote 350 miliónov EUR 350 miliónov Kč proti nepriateľskému prevzatiu prostredníctvom súdneho sporu
 • poradenstvo pri prevodoch majetku vo forme obchodných zmlúv, ktoré sa týkajú verejných spoločností alebo spoločností s verejnou účasťou
 • poradenstvo pri príprave PPP projektov v mene niekoľkých významných českých verejných spoločností a PPP projektov na Slovensku
 • účasť na projektoch v oblasti fúzií a akvizícií, due diligence, správy a riadenia spoločností alebo podnikových financií, zvyčajne na strane samotnej spoločnosti alebo väčšinového akcionára

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross