JUDr. Ivan Houfek, PhD.

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
ivan.houfek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Ivan Houfek sa špecializuje na riešenie sporov, súdne spory pred občianskymi súdmi a rozhodcovské konania. Zameriava sa tiež na zmluvné právo a súvisiace spory, právo nehnuteľností, fúzie a akvizície a mediálne právo.

V rámci súdnych sporov poskytoval poradenstvo mnohým českým a medzinárodným klientom v oblasti energetiky, hutníctva, dopravy a médií. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti zložitých súdnych sporov a obchodných sporov. Ako právny poradca sa podieľal na sporoch v hodnote miliárd korún.

V oblasti fúzií a akvizícií sa podieľal na mnohých transakciách, v rámci ktorých poskytoval poradenstvo kupujúcim a predávajúcim v rôznych odvetviach, najmä v energetike, automobilovom priemysle, doprave a médiách. Poskytoval tiež poradenstvo pri verejných súťažiach v oblasti energetiky a dopravy.

Ivan bol ocenený v kategórii Talent roka v súťaži Právnik roka 2012.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval Ivan takmer šesť rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Weil, Gotshal & Manges (Praha) a neskôr takmer šesť rokov viedol vlastnú advokátsku kanceláriu. Pred začatím advokátskej praxe pracoval tri roky ako asistent predsedu odvolacieho senátu Mestského súdu v Prahe, kde sa podieľal na rozhodovaní vecí, ktorým predchádzalo rozhodovanie Najvyššieho súdu, a na zjednocovaní súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych veciach.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátní komora – člen sekcie pre ADR
 • Rozhodcovský súd pri Českej obchodnej komore a Českej poľnohospodárskej komore – registrovaný rozhodca

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Ph.D.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul JUDr.
 • University of Cambridge, Faculty of Law - Institute of Continuing Education (2003-2008)
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Mgr.
 • University of Limerick, Právnická fakulta (Socrates Erasmus, 2004–2005)
 • poradenstvo a zastupovanie klientov v mnohých zložitých súdnych konaniach pred súdmi vrátane Najvyššieho súdu, Najvyššieho správneho súdu a Ústavného súdu
 • poradenstvo klientovi v súvislosti so spormi týkajúcimi sa výstavby obchodného parku vrátane aspektov autorských práv
 • poradenstvo v súvislosti s kompenzačným konaním pri výstavbe suchého poldra
 • poradenstvo viacerým známym osobám v súvislosti so spormi týkajúcimi sa ochrany osobnosti a ochrany dobrého mena právnickej osoby
 • poradenstvo prevádzkovateľovi osobnej železničnej dopravy v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi s bývalým vrcholovým manažmentom
 • poradenstvo vo veci žaloby proti Českej republike v súvislosti so škodami spôsobenými prevádzkovateľom vodnej dopravy v dôsledku údajného nezabezpečenia stanovených podmienok splavnosti
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti v súvislosti s obchodným sporom týkajúcim sa chybnej rekonštrukcie elektrárne
 • poradenstvo českému štátu v súvislosti so spormi týkajúcimi sa solárnych elektrární
 • poradenstvo klientovi v súvislosti so sporom týkajúcim sa privatizačného úveru a následného konkurzného konania
 • poradenstvo výrobcovi ocele v súvislosti s obchodným sporom týkajúcim sa práv vyplývajúcich z vád dodanej výrobnej technológie
 • poradenstvo medzinárodnej vývoznej poisťovni pri príprave zmluvnej dokumentácie
 • poradenstvo klientovi v súvislosti s akvizíciou televízneho distribútora
 • poradenstvo poprednému výrobcovi leteckých motorov v súvislosti s viacerými zmluvnými otázkami
 • poradenstvo prevádzkovateľovi železničnej infraštruktúry v súvislosti s prevodom časti jeho podniku pozostávajúcej z 9 500 zamestnancov v oblasti železničnej prevádzky
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti v súvislosti s rokovaniami so zahraničnými dodávateľmi o komplexnej zmluve na poskytovanie strategických služieb v energetike
 • poradenstvo poprednej medzinárodnej spoločnosti v súvislosti s akvizíciou siete čerpacích staníc
 • poradenstvo poprednému fondu súkromného kapitálu v súvislosti s plánovanou akvizíciou dominantného predajcu ojazdených automobilov pôsobiaceho na rôznych trhoch strednej a východnej Európy
 • poradenstvo klientovi v súvislosti s akvizíciou železničného nákladného dopravcu
 • poradenstvo významnej českej spoločnosti v súvislosti s nákupom uhlia
 • poradenstvo pri obstarávaní 270 miliónov litrov vykurovacieho oleja prostredníctvom elektronickej aukcie
 • poradenstvo klientovi v oblasti vzorových zmlúv v súvislosti s rekonštrukciou diaľnice
 
Začiatok leta je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS rovnako ako v minulých rokoch spätý s vlnou interných povýšení, ktorá je tento rok rekordná. Novým spoločníkom sa stáva s účinnosťou od 1. júla Jiří Kunášek, na pozíciu partnerky a partnera postupujú Veronika Bočanová a Ivan Houfek. Na seniornejšie pozície sa posúva ďalších 25 advokátov a advokátok. […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross