Mgr. Bc. Adam Forst

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
adam.forst@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Adam Forst sa špecializuje na súdne a rozhodcovské konanie najmä v oblasti náhrady majetkovej a nemajetkovej škody, ako aj v oblasti športového práva. Okrem toho sa špecializuje na problematiku poisťovníctva , v rámci ktorej poskytuje komplexné právne poradenstvo významným tuzemským poisťovniam a sprostredkovateľom poistenia.

V oblasti náhrady škody  a poisťovníctva pravidelne prednáša  na Masarykovej univerzite v Brne a na Justičnej akadémii v Kroměříži. Pôsobí tiež ako rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval pre Českú pojišťovnu a Generali Pojišťovnu. V rokoch 2012 až 2013 pracoval na Ministerstve spravodlivosti ČR, kde ma na starosti  agendu nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Člen Výboru pre výchovu a vzdelávanie Českej advokátskej komory
Rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky
Člen Disciplinárnej komisie Futsalovej asociácie Českej republiky (2019-2020)

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta (2012), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita v Brne, Fakulta sociálnych štúdií (2009), titul Bc.
 • zastupovanie významného českého športového zväzu vo viacerých súdnych sporoch týkajúcich sa organizácie futbalovej súťaže
 • zastupovanie viacerých českých zdravotníckych zariadení v sporoch o náhradu nemajetkovej škody
 • zastupovanie významného českého mediálneho domu vo viacerých sporoch o ochranu osobnosti
 • zastupovanie viacerých významných poisťovní pôsobiacich na českom trhu v konaniach pred súdmi a finančným arbitrom
 • zastupovanie poprednej českej marketingovej spoločnosti vo viacerých sporoch týkajúcich sa vonkajšej reklamy
 • zastupovanie jedného z najväčších potravinárskych reťazcov pôsobiacich na českom trhu vo viacerých pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie poprednej európskej stavebnej spoločnosti vo významnom súdnom spore týkajúcom sa plnenia zmluvy o dielo
 • komplexné právne poradenstvo majiteľovi významného pražského hotela v súvislosti s rozsiahlym požiarom v budove
 • zastupovanie významnej investičnej spoločnosti v sérii sporov s jej investormi
 • zastupovanie významného českého filmového distribútora v sporoch s jeho obchodnými partnermi
 • zastupovanie viacerých významných finančných sprostredkovateľských spoločností v sporoch s ich obchodnými partnermi
 • zastupovanie viacerých významných klientov v stavebných a realitných sporoch
Novoročná vlna povyšovania v kancelárii HAVEL & PARTNERS prináša dvoch nových členov najužšieho vedenia – spoločníkom kancelárie je od 1. januára 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za chod slovenskej kancelárie a za tím špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Partnerom sa k rovnakému dátumu stáva Jiří Kunášek, popredný odborník na korporátne, obchodné […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross