Kancelária HAVEL & PARTNERS v novom roku tradične interne povyšuje - spoločníkom sa stáva Štěpán Štarha, partnerom Jiří Kunášek a celkom sa kariérne posúva 9 právnikov a právničiek

03. 01. 2023

Novoročná vlna povyšovania v kancelárii HAVEL & PARTNERS prináša dvoch nových členov najužšieho vedenia – spoločníkom kancelárie je od 1. januára 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za chod slovenskej kancelárie a za tím špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Partnerom sa k rovnakému dátumu stáva Jiří Kunášek, popredný odborník na korporátne, obchodné a finančné právo a poradenstvo pre privátnu klientelu. Na seniornejšie pozície sa posúva ďalších sedem právnikov a právničiek.

„V HAVEL & PARTNERS si zakladáme na trvalom udržiavaní pracovného prostredia umožňujúceho rýchly kariérny rast všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí preukazujú mimoriadnu erudíciu v oblasti práva či daní, vysoké pracovné nasadenie a cit pre špecifické potreby každého klienta,“ komentuje personálnu politiku riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel. „Štěpán aj Jiří sú dlhoročnou oporou našich právnych tímov a som preto veľmi rád, že sa od januára budú ešte intenzívnejšie podieľať na vedení spoločnosti a jej obchodných i marketingových aktivitách v Česku aj na Slovensku,“ dodáva k najaktuálnejším zmenám.

Štěpán Štarha (37 rokov) má 14-ročnú prax, v HAVEL & PARTNERS pôsobí už od roku 2009, odkedy sa postupne interne kariérne posúva, a to až do terajšej pozície spoločníka kancelárie. Je spoluzodpovedný za vedenie slovenskej kancelárie a za tímy špecializujúce sa na právo duševného vlastníctva, informačných technológií a automotive. Okrem toho sa podieľa aj na vedení brnenskej kancelárie. Na novej pozícii sa bude ďalej intenzívne venovať najmä rozvoju tímu na Slovensku, starostlivosti o narastajúci počet tunajších klientov, rovnako ako poradenstvo pre českých klientov s ambíciou obchodných aktivít a expanziou na slovenský trh. Štěpán poskytuje poradenstvo mnohým súkromným spoločnostiam, vrátane najväčších bánk, aj orgánom verejnej správy. Profesne sa špecializuje na právo informačných systémov a telekomunikácií, právo duševného a priemyselného vlastníctva, ochranu osobných údajov, zmluvné právo a na medzinárodné právo súkromné. Venuje sa tiež poradenstvu privátnym klientom ako v Česku, tak i na Slovensku, ktorým pomáha s právnou ochranou osobného a rodinného majetku či s medzigeneračným transferom kapitálu.

Jiří Kunášek (34 rokov) má viac ako 10-ročnú prax. Špecializuje sa na obchodné a korporátne právo, predovšetkým na oblasť riešenia korporátnych sporov, premeny obchodných spoločností či holdingové štruktúry. Poskytuje taktiež komplexné právne poradenstvo privátnym klientom, ktorým pomáha s ochranou a správou osobného a rodinného majetku i privátnych aktív či s medzigeneračným transferom kapitálu. Podieľal sa na budovaní špecializovanej skupiny zameranej na rodinné majetkové právo a je tiež oporou úspešného tímu zameraného na dedičské právo, ktorý zastupuje klientov v oblasti rozsiahlych a komplikovaných dedičských sporov a ich urovnania. Venuje sa aj oblasti finančného práva a kapitálových trhov a poskytuje spoločnostiam komplexné poradenstvo pri IPO. Pred príchodom do HAVEL & PARTNERS krátko pôsobil v kancelárii čech partners.

Na pozíciu counsel sa v rámci advokátskej kancelárie ďalej posúvajú Adam Forst, David Šmída a Jaroslav Šuchman, tím vedúcich advokátov posilní v novom roku Vojtech Katzer a na úroveň seniorných advokátov potom postupujú Josef Bouchal, Martin Pecha a Pavlína Petráčková.

K povýšeniu došlo aj na neprávnickej pozícii; novou PR manažérkou HAVEL & PARTNERS sa tak k rovnakému dátumu stáva Radka Rainová.

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross