Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jaroslav.suchman@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jaroslav Šuchman sa špecializuje na zmluvné právo, ochranu osobných údajov, právo EÚ, právo hazardných hier, ochranu spotrebiteľa, reklamné právo a ďalšie oblasti regulácie a legislatívneho poradenstva.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v v roku 2010 získal titul LL.M. na Columbia Law School v New Yorku. Pred svojím postgraduálnym štúdiom päť rokov pracoval na oddelení Európskej únie Senátu Českej republiky, ktorú od roku 2006 aj viedol. V Kancelárii Senátu sa podieľal na budovaní mechanizmy parlamentnej kontroly európskeho legislatívneho procesu po vstupe Českej republiky do EÚ vstup do EÚ, vytvorenie a rozvoj rámca pre interakciu medzi Senátom, vládou Českej republiky a európske inštitúcie. Bol spoluzodpovedný za obsah a priebeh parlamentného rozmer českého predsedníctva v Rade EÚ.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Česká spoločnosť pre európske a porovnávacie právo

Jazyky
čeština, angličtina, francúzština, španielčina
Vzdelanie
  • Columbia Law School, New York (2010), titul LL.M. (Fulbrightovo štipendium, vyznamenanie Harlan Fiske Stone Scholar)
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), titul Mgr.
  • Několik odborných kurzov: École nationale d'administration, Paříž (2008); European University Institute, Florencie (2007) diplom z práva Európskej únie; Central European University, Budapešť (2006) diplom s vyznamenaním Magna Cum Laude
  • realizácia značného počtu projektov na prispôsobenie sa GDPR v širokej škále odvetví a veľkostí prevádzkovateľov údajov, od dovozcu automobilov, člena nadnárodnej siete maloobchodných predajní drogérie, distribútora kuchynských spotrebičov, výrobcu automobilových súčiastok, cestovnej kancelárie, nadácie, start-upu poskytujúceho spotrebiteľom služby porovnávania produktov a služieb alebo online marketingovej spoločnosti
  • strategické a ad hoc poradenstvo v oblasti dodržiavania súladu so zákonom pri spracúvaní osobných údajov v rôznych odvetviach podnikania, a to ako tradičných, tak aj veľmi inovatívnych (nastavenie jednotlivých procesov spracúvania, vyhodnotenie a plnenie povinností pri oznamovaní narušenia bezpečnosti, podpora pri kontrolách alebo zastupovanie v správnych konaniach)
  • príprava komplexných zmluvných rámcov pre vývoj inovatívnych produktov v oblasti skladovania energie a ich následnú sériovú výrobu u zákazníka
  • poradenstvo nespočetnému množstvu klientov pri vytváraní zmluvných vzťahov s partnermi a lokalizácii zákazníckej dokumentácie za účelom dodávania výrobkov a služieb v Českej republike
  • podpora zahraničného poskytovateľa online lotérií pri získaní licencie ako prvého zahraničného subjektu v tejto oblasti v Českej republike
  • poradenstvo významnej globálnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti overovania herných systémov pri získavaní povolenia v Českej republike
  • rôzne prípady právnej podpory zainteresovaných strán v konkrétnej problematike (spoločnosti, neziskový sektor, orgány verejnej správy) pri príprave zmien v danej legislatíve, vypracovávaní analýz a argumentačných materiálov, legislatívnom a technickom poradenstve
Novoročná vlna povyšovania v kancelárii HAVEL & PARTNERS prináša dvoch nových členov najužšieho vedenia – spoločníkom kancelárie je od 1. januára 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za chod slovenskej kancelárie a za tím špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Partnerom sa k rovnakému dátumu stáva Jiří Kunášek, popredný odborník na korporátne, obchodné […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross