Whistleblowing

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Súčasť firemného compliance a efektívny nástroj na potieranie nežiaduceho konania

Či už chcete len splniť, čo vašej organizácii bude ukladať legislatíva alebo chcete ďalšiu, podľa štatistík, veľmi účinnú poistku pred podvodmi a korupciou, naši experti v oblasti whistleblowingu vám poskytnú komplexné a bezpečné riešenia.

Pomôžeme vám udržať si kontrolu nad celým procesom a v ranej fáze interne vyšetrovať všetky oznámenia tak, aby sa prípadný problém vyriešil skôr, ako dôjde k jeho ďalšej eskalácii. Riziká spojené so zlým prístupom môžu byť veľmi vysoké, najmä ak si oznamovateľ, napr. z dôvodu strachu, radšej vyberie možnosť reportovať svoje podozrenia priamo ministerstvu či dokonca médiám. V takom prípade spoločnosti väčšinou strácajú kontrolu nad interným vyšetrovaním a okrem právnych dopadov hrozí aj strata reputácie.

V spolupráci s FairData Professionals vám môžeme tiež zabezpečiť a pomôcť implementovať nezávislú a anonymnú oznamovaciu linku a dodať služby zodpovednej osoby.

Naše služby v tejto oblasti najčastejšie zahŕňajú:

PREVENCIA

  • identifikácia rizík a zavádzanie efektívnych vnútorných kontrolných procesov
  • príprava vnútorných predpisov a pravidiel
  • nastavenie procesov
  • zavedenie a spravovanie vnútorného systému preverovania oznámení
  • školenia

INTERNÁ INVESTIGÁCIA

  • realizácia interného vyšetrovania a forenzného auditu
  • poradenstvo v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov a IT bezpečnosti
  • realizácia nápravných opatrení na základe vykonaného vyšetrovania (skončenie pracovného pomeru, príprava trestných oznámení a podnetov na začatie správnych, príp. disciplinárnych konaní)
  • právna pomoc a ochrana pri podozrení z trestnej činnosti

Autor: Štěpán Štarha, Milan Černaj Národná rada schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti takmer rok a pol po lehote určenej na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Jej účinky nastanú 1. júla 2023, pri niektorých povinnostiach a pokutách od 1. septembra 2023. Na zavádzané zmeny sa odporúčame pripraviť už teraz a minimalizovať tým riziko prípadných pokút, ktorých […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross