Mgr. Lívia Djukić

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
livia.djukic@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Lívia Djukić sa špecializuje na dodržiavanie predpisov, vyšetrovanie, whistleblowing a trestné právo.

V oblasti dodržiavania predpisov sa zameriava na tvorbu a implementáciu programov dodržiavania predpisov šitých na mieru. V rámci svojej praxe pomáha klientom pri vykonávaní auditov dodržiavania predpisov, následnom nastavení interných procesov, príprave súvisiacej internej dokumentácie a školení manažmentu a zamestnancov - to všetko s dôrazom na prevenciu trestnoprávnej zodpovednosti podnikov.

Lívia sa podieľala na viacerých komplexných interných vyšetrovaniach podozrení z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti v obchodných spoločnostiach a vo verejnom sektore. Klientom poskytuje podporu pri zhromažďovaní relevantných informácií a dôkazov, analýze a právnom posúdení zistených skutočností, ako aj pri ďalšom postupe v rámci organizácie alebo externe.

Klientom pomáha aj so zavedením a riadením etickej horúcej linky, nastavením interných procesov, prípravou súvisiacej dokumentácie a školením zodpovedných osôb a zamestnancov. Pôsobí aj ako kompetentná osoba, ktorá pre klientov preveruje prijaté oznámenia a poskytuje klientom právnu podporu pri ďalšom postupe po ukončení vyšetrovania.

V oblasti trestného práva má rozsiahle skúsenosti s obhajobou členov štatutárnych orgánov a obchodných spoločností v trestnom konaní, ako aj so zastupovaním poškodených fyzických a právnických osôb. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracovala vo významných českých advokátskych kanceláriách a v advokátskej kancelárii patriacej do veľkej štvorky poradenských spoločností.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
 • Česká asociácia pre dodržiavanie predpisov
Jazyky
čeština, slovenčina, angličtina, srbčina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2015), M.A.
 • Maastrichtská univerzita, Holandsko (2014), program Erasmus zameraný na trestné právo
 • implementácia komplexného programu dodržiavania predpisov pre významnú medzinárodnú developerskú spoločnosť
 • revízia programu súladu pre dcérsku spoločnosť medzinárodnej farmaceutickej korporácie
 • vedenie interného vyšetrovania podozrenia zo sprenevery vo verejnej inštitúcii
 • vykonanie interného vyšetrovania vo veci podozrenia z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku členmi štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti
 • školenia manažmentu a zamestnancov veľkých domácich a nadnárodných spoločností o prevencii korupcie a trestnej zodpovednosti podnikov
 • obhajoba obvinenej dcérskej spoločnosti medzinárodnej farmaceutickej korporácie
 • obhajoba členov štatutárnych orgánov tuzemských spoločností obvinených z daňových trestných činov, úverových podvodov alebo sprenevery
 • súdna podpora spočívajúca v identifikácii dôkazov pre zahraničné súdne konania v rámci povinnosti zverejnenia pre medzinárodnú výrobnú spoločnosť

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross