Mgr. Michal Smrček

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
michal.smrcek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Michal Smrček sa špecializuje na reguláciu poisťovníctva, dôchodkové spoločnosti, distribúciu poistenia, zastupovanie klientov pred súdmi, vyšetrovanie a compliance.

V oblasti poisťovníctva sa zameriava na komplexné poradenstvo poisťovniam, dôchodkovým spoločnostiam, sprostredkovateľom poistenia a lízingovým spoločnostiam, najmä na celkové regulačné aspekty cezhraničného poskytovania služieb, licenčné konania, otázky spojené s výkonom dohľadu ČNB, implementáciu kľúčových zmien v procesoch fungovania spoločností, distribúciu produktov vrátane tvorby kompletnej zmluvnej dokumentácie, interných predpisov, nastavenia systémov odmeňovania, nastavenia pravidiel riadenia a kontroly kvality distribučných činností. Klientom poskytuje aj poradenstvo pri riešení zložitých nárokov vrátane zastupovania pred súdmi a finančným arbitrom.

Jeho vyšetrovania sa potom zameriavajú na odhaľovanie, prevenciu a odhaľovanie interných podvodov vrátane zamerania sa na externé podvody s dôrazom na maximalizáciu zachovanej hodnoty.

V rámci dodržiavania predpisov sa zameriava najmä na poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov vrátane posudzovania vplyvu akýchkoľvek zmien na procesy poisťovní a sprostredkovateľov poistenia, ako aj na identifikáciu a posudzovanie rizika nedodržiavania predpisov. Zaoberá sa aj stanovením pravidiel na predchádzanie korupcii, úplatkárstvu, konfliktom záujmov a oznamovaniu nekalých praktík.

Pred nástupom do HAVEL & PARTNERS pracoval dva roky v advokátskej kancelárii, kde poskytoval služby popredným finančným inštitúciám. Predtým pracoval viac ako 8 rokov v Českej poisťovni, Allianz poisťovni a Allianz dôchodkovej spoločnosti, naposledy ako senior manažér zodpovedný za právne a vyšetrovacie oddelenie. Bol zodpovedný za celkové právne operácie spoločností a poskytoval komplexné poradenstvo predstavenstvu v každodenných záležitostiach, ako aj pri veľkých medzinárodných projektoch. Pôsobil tiež ako hlavná kontaktná osoba s ČNB a bol zodpovedný za koordináciu a realizáciu nápravných opatrení pri viacerých kontrolách ČNB. Bol predsedom výboru pre správu a riadenie spoločností a členom viacerých ďalších výborov. Pôsobil aj v legislatívnej sekcii Českej asociácie poisťovní (ČAP).

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Praha (2009), Mgr.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross