Mgr. Vojtěch Katzer

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
vojtech.katzer@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Vojtěch Katzer sa špecializuje na oblasť pracovného práva, práva právo sociálneho zabezpečenia, ako aj obchodné právo a právo obchodných spoločností a ochrana osobných údajov.

V oblasti pracovného práva sa zameriava najmä na otázky týkajúce sa vzniku a zániku pracovného pomeru, nastavenia vzťahov a odmeňovanie manažérov a členov orgánov spoločností, príprava pracovnoprávna dokumentácia, vnútorné predpisy zamestnávateľov, príprava osobné údaje a náležitá starostlivosť v oblasti zamestnávania.

Pred pracoval takmer šesť rokov v našej advokátskej kancelárii ako právny asistent a potom ako právny koncipient.

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2010), titul Mgr.
  • poradenstvo nadnárodnej spoločnosti pri vstupe na český trh z pohľadu pracovného práva
  • poradenstvo a podpora medzinárodnej spoločnosti pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie vrátane interných predpisov
  • poradenstvo pri reštrukturalizácii podnikov z hľadiska pracovného práva
  • poradenstvo pri nadväzovaní vzťahov s členmi orgánov spoločnosti
  • poradenstvo v oblasti interných vyšetrovaní zamestnancov
Novoročná vlna povyšovania v kancelárii HAVEL & PARTNERS prináša dvoch nových členov najužšieho vedenia – spoločníkom kancelárie je od 1. januára 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za chod slovenskej kancelárie a za tím špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Partnerom sa k rovnakému dátumu stáva Jiří Kunášek, popredný odborník na korporátne, obchodné […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross