JUDr. Jiří Kunášek

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jiri.kunasek@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Jiří Kunášek sa špecializuje na obchodné a občianske právo, najmä na právo obchodných spoločností, akvizície, transformácie spoločností a holdingové štruktúry. Špecializuje sa na komplexné právne poradenstvo pre súkromných klientov, najmä na medzigeneračné prevody kapitálu a dedičské záležitosti.

Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2017 pracoval v popredných českých advokátskych kanceláriách, kde úzko spolupracoval s významnými medzinárodnými korporátnymi skupinami so zameraním na všeobecnú prax.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2014), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2020), titul JUDr.
 • komplexné právne poradenstvo pri zvýšení základného imania mestskej spoločnosti vo výške 4 700 000 000 CZK
 • právne poradenstvo pri prijatí akcií českého výrobcu laserových technológií na trh START pražskej burzy cenných papierov
 • komplexné právne poradenstvo pre mestské kapitálové spoločnosti vrátane ich transformácie
 • komplexné právne poradenstvo pre významnú českú zbrojársku skupinu vrátane právneho poradenstva v súvislosti s odčlenením zahraničných obchodných aktivít
 • komplexné právne poradenstvo v súvislosti so zakladaním spoločností, spin-offov, združení, nadácií a iných foriem právnických osôb
 • vytváranie manažérskych programov, opčných programov a akcionárskych dohôd
 • poradenstvo významným českým súkromným klientom v súvislosti s prevodom ich majetku na ďalšiu generáciu vrátane návrhu vhodnej štruktúry prevodu majetku, zriadenia trustov a ďalších riešení prispôsobených špecifickým potrebám klienta
 • poradenstvo akciovej spoločnosti v podnikových sporoch s jej menšinovými akcionármi
 • zastupovanie v dedičských konaniach, najmä v sporoch o dedičské práva
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]
Novoročná vlna povyšovania v kancelárii HAVEL & PARTNERS prináša dvoch nových členov najužšieho vedenia – spoločníkom kancelárie je od 1. januára 2023 Štěpán Štarha, partner spoluzodpovedný za chod slovenskej kancelárie a za tím špecializujúci sa na právo duševného vlastníctva a informačných technológií. Partnerom sa k rovnakému dátumu stáva Jiří Kunášek, popredný odborník na korporátne, obchodné […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross