JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Právny expert
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
renata.sinova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

JUDr. Renáta Šínová, PhD. sa špecializuje na oblasť civilného procesu právo. Okrem základných inštitútov, ako sú. procesné podmienky, a to aj v oblasti presadzovania práva so zameraním na ochranu a obranu dlžníka a tretích osôb proti exekúciám, ktoré sa vykonávajú nezákonne alebo neprípustne rozsah. Dlhodobo pôsobí aj v oblasti nesporného súdnictva súvisí s jej druhou odbornou špecializáciou, ktorou je rodinné právo.

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouc, potom absolvoval rigoróznu skúšku a doktorandské štúdium na Právnická fakulta Masarykovej univerzity. V rámci magisterského štúdia získala štipendium francúzskej vlády, ktoré financovalo jej pobyt na Université Saint Martin D'Heres v Grenobli a neskôr v roku 2008 jej bol udelený štatút hosťujúcej profesor na Právnickej fakulte v Berkeley v Kalifornii. Prednášala aj na univerzite v San Diegu, Université D'Auvergne (Clermont-Ferrand) a Université La Rochelle.

Pôsobí ako odborná asistentka v oblasti občianskeho súdneho konania a rodinného práva právo na Katedre súkromného práva a civilného procesu Právnickej fakulty UK Univerzity Palackého v Olomouci, kde pôsobí od ukončenia magisterského štúdia štúdie v roku 2001. V rokoch 2012-2013 bola členkou komisie ministerstva spravodlivosti Českej republiky na zosúladenie procesného práva s novým občianskeho zákonníka a v rokoch 2012-2014 bola členkou Komisie pre rekodifikáciu na Slovensku. V roku 2016 bola tiež vymenovaná za členku slovenskej člen komisie pre rekodifikáciu hmotného práva. Dlhodobo spolupracuje s Justičnej akadémie ako jej lektor a s Úradom pre medzinárodné právo ochrana detí ako jej externý konzultant.

Okrem množstva článkov je hlavnou autorkou série učebníc so zameraním na občianske právo procesné (C.H.Beck, 2014 a 2015), spoluautor komentáre k Občianskemu súdnemu poriadku (Wolters Kluwer, 2009 a C.H.Beck, 2013 a 2017) a autor rozsiahlych pasáží vo štvrtom zväzku veľkého komentára k Občianskemu zákonníku code pod dohľadom doc. Melzer a doc. Tegel (Leges, 2016). Je hlavnou spoluautor monografickej série o inštitútoch rodinného práva, ktorú vydalo vydavateľstvo uverejnené v Leges (Manželstvo, rozvod, konanie vo veciach rodinné právo, rodičovská zodpovednosť).

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala dva roky v oblasti opatrovníckom súde a predtým v moravskej advokátskej kancelárii so zameraním na rodinné právo a občianske právo.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross