Mgr. Bc. Jan Králíček, LL.M.

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.kralicek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jan Králíček sa špecializuje na insolvenčné právo a súdne spory.

V oblasti konkurzného konania a reštrukturalizácie podnikov sa v posledných rokoch podieľal na viacerých významných prípadoch, pričom zastupoval veriteľov alebo poskytoval poradenstvo spoločnostiam vo finančných ťažkostiach.

Na strane veriteľov zastupoval banky v konkurzných konaniach spoločností z oblasti ťažkého strojárstva, leteckej dopravy, automobilového priemyslu a maloobchodu. Na strane dlžníkov alebo investorov sa podieľal na mimosúdnej reštrukturalizácii alebo reorganizácii veľkých spoločností s obratom v stovkách miliónov Kč.

Má tiež skúsenosti so zastupovaním klientov v občianskoprávnych sporoch.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pracoval viac ako 4 roky v pražskej kancelárii medzinárodnej advokátskej kancelárie.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), Mgr.
 • Amsterdamská univerzita, Holandsko (2016), LL.M.
 • Maastrichtská univerzita, Holandsko (2016), LL.M.
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta ekonomická, Praha (2018), titul Bc.
 • reorganizácia internetového predajcu odevov zahŕňajúca reštrukturalizáciu záväzkov vo výške viac ako 400 miliónov Kč vrátane vydania nových dlhopisov v rámci reorganizácie
 • zastupovanie bankového veriteľa pri vymáhaní pohľadávok voči skupine spoločností v strojárskom sektore v niekoľkých paralelných konkurzných konaniach
 • pripravená reorganizácia významného dodávateľa pre automobilový priemysel
 • vymáhanie pohľadávok zabezpečeného veriteľa voči skupine spoločností pôsobiacich v odvetví energetiky
 • zastupovanie bankového veriteľa v konkurznom konaní výrobcu leteckých komponentov
 • preskúmanie bankovej dokumentácie v súvislosti s rizikami spojenými s konkurzným konaním
 • posúdenie stratégie a rôznych scenárov platobnej neschopnosti a platobnej neschopnosti pri maximalizácii uspokojenia bankového veriteľa
 • zastupovanie bankového veriteľa v odvolacom konaní týkajúcom sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky v konkurznom konaní
 • due diligence pri zastupovaní investora pri kúpe časti podniku z konkurznej podstaty

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross