Mgr. Bc. Jan Králíček, LL.M.

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.kralicek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jan Králíček sa špecializuje na insolvenčné právo a súdne spory.

V oblasti konkurzného konania a reštrukturalizácie podnikov sa v posledných rokoch podieľal na viacerých významných prípadoch, pričom zastupoval veriteľov alebo poskytoval poradenstvo spoločnostiam vo finančných ťažkostiach.

Na strane veriteľov zastupoval banky v konkurzných konaniach spoločností z oblasti ťažkého strojárstva, leteckej dopravy, automobilového priemyslu a maloobchodu. Na strane dlžníkov alebo investorov sa podieľal na mimosúdnej reštrukturalizácii alebo reorganizácii veľkých spoločností s obratom v stovkách miliónov Kč.

Má tiež skúsenosti so zastupovaním klientov v občianskoprávnych sporoch.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS pracoval viac ako 4 roky v pražskej kancelárii medzinárodnej advokátskej kancelárie.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), Mgr.
 • Amsterdamská univerzita, Holandsko (2016), LL.M.
 • Maastrichtská univerzita, Holandsko (2016), LL.M.
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta ekonomická, Praha (2018), titul Bc.
 • reorganizácia internetového predajcu odevov zahŕňajúca reštrukturalizáciu záväzkov vo výške viac ako 400 miliónov Kč vrátane vydania nových dlhopisov v rámci reorganizácie
 • zastupovanie bankového veriteľa pri vymáhaní pohľadávok voči skupine spoločností v strojárskom sektore v niekoľkých paralelných konkurzných konaniach
 • pripravená reorganizácia významného dodávateľa pre automobilový priemysel
 • vymáhanie pohľadávok zabezpečeného veriteľa voči skupine spoločností pôsobiacich v odvetví energetiky
 • zastupovanie bankového veriteľa v konkurznom konaní výrobcu leteckých komponentov
 • preskúmanie bankovej dokumentácie v súvislosti s rizikami spojenými s konkurzným konaním
 • posúdenie stratégie a rôznych scenárov platobnej neschopnosti a platobnej neschopnosti pri maximalizácii uspokojenia bankového veriteľa
 • zastupovanie bankového veriteľa v odvolacom konaní týkajúcom sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky v konkurznom konaní
 • due diligence pri zastupovaní investora pri kúpe časti podniku z konkurznej podstaty
Úvod roka je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS tradične spätý s interným povyšovaním, od 1. januára 2024 sa na seniornejšie pozície posúva celkom 15 právnikov a právničiek. Na úrovni counsel najnovšie pôsobia Pavel Ondrák a Petr Vohnický a kancelária tiež prvýkrát obsadzuje pozíciu Legal Technologist, ktorú zastáva Jiří Nečas. „Aj v novom roku pokračujeme […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS v súdnom spore úspešne zastupovala americkú spoločnosť GoDaddy Inc., patriacu do jednej z najväčších celosvetových platforiem poskytujúcich registráciu internetových domén. Spoločnosť GoDaddy Inc. žaloval vplyvný podnikateľ s konexiami na Rusko a dožadoval sa odstránenia investigatívnych internetových článkov. Zároveň požadoval finančnú kompenzáciu.   Špecializovaný tím pre oblasť súdnych sporov v Českej republike, na […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross