JUDr. Denisa Rajdová

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
denisa.rajdova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Denisa Rajdová sa špecializuje na riešenie sporov pred občianskymi súdmi a v rozhodcovskom konaní. Podieľala sa na viacerých významných sporoch v oblasti stavebníctva, strojárstva a nehnuteľností.

Má tiež rozsiahle skúsenosti s akvizíciami a predajmi spoločností a podnikov a s podnikovou sférou.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala v medzinárodné advokátske kancelárie v Českej republike a Nemecku.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
angličtina, nemčina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2017), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul Mgr
 • zastupovanie investorov v sporoch vyplývajúcich z realizácie stavby
 • zastupovanie zhotoviteľov v sporoch týkajúcich sa chybného plnenia
 • zastupovanie švajčiarskeho investora v sporoch o nehnuteľnosti pred českými súdmi
 • kompletné poradenstvo pri reorganizácii českého vydavateľa motoristických časopisov
 • pracovné spory
 • rozdelenie a zlúčenie poprednej českej spoločnosti v oblasti cestovného ruchu
 • premiestnenie sídla akciovej spoločnosti v rámci EÚ/EHP a mimo nej
 • akvizícia plazmových laboratórií pre nemeckého investora v roku 2017
 • zriadenie pobočky nemeckej poisťovne v Českej republike
 • vytvorenie holdingovej štruktúry a interných mechanizmov pre poprednú spoločnosť v potravinárskom priemysle, vydávanie zaknihovaných CP, vytvorenie štruktúry cash poolingu
 • predaj jednej z najväčších českých upratovacích spoločností z nemeckej štruktúry českému investorovi
 • nadobudnutie nehnuteľností v Českej republike nemeckou automobilovou spoločnosťou
 • zastupovanie talianskej strojárskej spoločnosti v rozhodcovskom konaní
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
 • dedičské spory

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross