Mgr. et Mgr. Radek Riedl

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
radek.riedl@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Radek Riedl sa špecializuje na právo duševného vlastníctva vrátane účinného presadzovania práv priemyselného vlastníctva, obchodné zmluvné právo a komplexnú nekalú súťaž.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa zameriava najmä na otázky týkajúce sa stratégií ochrany klientov prostredníctvom práv duševného vlastníctva, presadzovania práv duševného vlastníctva, paralelného dovozu a iných záležitostí súvisiacich s priemyselnými právami a autorským právom, ako aj na spory týkajúce sa doménových mien a doménových názvov.

V rámci zmluvného práva sa okrem štandardných zmluvných typov zameriava najmä na vzťahy súvisiace s vývojom, licencovaním a ochranou technológií a súvisiaceho know-how a na zmluvy uzatvárané elektronickými prostriedkami na diaľku. Okrem toho sa v kontexte zmluvného práva zaujíma o FMCG a zmluvné prostredie v potravinárskom priemysle.

V súčasnosti sa venuje aj administratívnej agende súvisiacej s licenčnými konaniami pred Radou pre vysielanie a retransmisiu.

V posledných rokoch opakovane poskytoval poradenstvo viacerým významným českým a zahraničným klientom v uvedených oblastiach.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval v advokátskej kancelárii v Zlíne. V roku 2008 študoval na Universität Rostock v Nemecku.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina, nemčina
Vzdelanie
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2011), titul Mgr.
 • Univerzita Palackého, Filozofická a Pedagogická fakulta, Olomouc (2008), titul Mgr.
 • dlhoročné poradenstvo globálnemu výrobcovi obuvi pri vymáhaní práv priemyselného vlastníctva a postupe voči subjektom, ktoré na českom trhu distribuujú falzifikáty alebo napodobeniny alebo dovážajú tovar z tretích krajín
 • poradenstvo svetoznámemu výrobcovi širokého portfólia vysokokvalitných a dizajnovo prepracovaných výrobkov na údržbu domácnosti, domu a záhrady pri presadzovaní práv priemyselného vlastníctva a ochrane doménových mien klienta
 • poradenstvo poprednému českému predajcovi elektroniky v oblasti kompletnej správy a ochrany jeho portfólia ochranných známok, pri vytváraní internetového obchodu a nastavovaní spotrebiteľských podmienok, v oblasti práva ochrany spotrebiteľa a zmluvných otázok
 • poradenstvo pre najhodnotnejšiu spoločnosť na svete a jednu z najvýznamnejších technologických spoločností súčasnosti v oblasti priebežnej správy jej portfólia ochranných známok a obchodných značiek v Českej republike
 • poradenstvo poprednému českému výrobcovi dizajnových kolobežiek a odrážadiel pri kompletnej správe a ochrane jeho portfólia ochranných známok a priemyselných vzorov a pri presadzovaní práv priemyselného vlastníctva
 • poradenstvo významnému hráčovi v oblasti tvorby unikátnych technologických inovácií pri príprave komplexnej zmluvnej dokumentácie s jedným z najsilnejších stredoeurópskych výrobcov značkových špeciálnych chemických výrobkov a dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, ošetrujúcej poskytnutie unikátneho know-how a patentového portfólia klienta zaťaženého inými spoluvlastníckymi podielmi významných subjektov
 • príprava a zabezpečenie transakcie medzi významnou poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií a uznávaným výskumným ústavom v oblasti výskumu a vývoja úplne nového a konštrukčne jedinečného iónového motora, najmä komplexné nastavenie pravidiel pre vývoj, používanie, oceňovanie a nakladanie s právami duševného vlastníctva, pre registráciu priemyselných práv vrátane používania a registrácie ochranných známok spoločnosti a nového výrobku
 • priebežné právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a zmluvného práva v súvislosti s právnou previerkou významných českých a nadnárodných spoločností pred plánovanými akvizíciami
 • poradenstvo významným domácim a zahraničným klientom pri revízii zmluvnej dokumentácie v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a prípravou komplexnej vzorovej zmluvnej dokumentácie
 • poradenstvo veľkému zahraničnému predajcovi automobilov v oblasti nekalej súťaže
 • zastupovanie významných českých a zahraničných klientov v správnych konaniach vedených najmä colnými orgánmi a Českou obchodnou inšpekciou

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross