Ing. Mgr. Ivo Šimeček

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
ivo.simecek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Ivo Šimeček sa špecializuje na právo hospodárskej súťaže, správne právo a súdny prieskum rozhodnutí, právo verejnej pomoci a verejné obstarávanie.

V oblasti práva hospodárskej súťaže sa zameriava na poradenstvo klientom pri vyšetrovaní kartelov, prípadoch súvisiacich so zneužívaním dominantného postavenia a reguláciou obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi. V tejto súvislosti má tiež rozsiahle skúsenosti s uplatňovaním zákona o významnej trhovej sile. Zaoberá sa aj reguláciou správania obchodných partnerov podľa zákona o cenách. Špecializuje sa tiež na nelegálnu pomoc a otázky súvisiace s nápravou deformácií trhu. V oblasti verejného obstarávania má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom pre uchádzačov a záujemcov pri ich účasti v postupoch verejného obstarávania vrátane spoločných ponúk. Zameriava sa tiež na rôzne právne otázky súvisiace s uplatňovaním a výkladom práva EÚ.

V rámci svojej praxe sa aktívne podieľal na zastupovaní záujmov mnohých významných spoločností v konaniach pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a v správnom súdnictve, ako aj na príprave podaní a obhajobe záujmov klientov v konaniach pred Európskou komisiou. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracoval najprv na Úrade na ochranu hospodárskej súťaže. Potom absolvoval ročné štúdium v Nemecku so zameraním na právo Európskej únie a nastúpil do poprednej českej advokátskej kancelárie, kde pracoval do konca roka 2010. Tam sa špecializoval najmä na právo hospodárskej súťaže a verejné obstarávanie.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina, nemčina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2001), titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno (2000), titul Ing.
 • Europa-Kolleg Hamburg - Universität Hamburg, Hamburg (2004), titul M.E.S.
 • zastupovanie klienta v údajnom karteli stavebných spoločností
 • poradenstvo vo významnom telekomunikačnom prípade týkajúcom sa výstavby infraštruktúry
 • poradenstvo poprednému výrobcovi automobilov v súvislosti s vyšetrovaním jeho správania voči distribútorom
 • niekoľko úspešných prípadov zastupovania klienta v správnom konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v súvislosti s údajným zneužitím významnej trhovej sily
 • zastupovanie klienta v konaní o povolení fúzie v sektore televízneho vysielania
 • poradenstvo pri realizácii spoločných podnikov v oblasti vydávania platobných kariet
 • poradenstvo klientovi pri obrane jeho práv v súvislosti s diskriminačnými tendrami

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross