Mgr. Miroslav Vozáb

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
miroslav.vozab@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Miroslav Vozáb sa špecializuje na právo obchodných spoločností, akvizície a holdingové štruktúry. Právne služby poskytuje aj v oblasti premien obchodných spoločností, pri štruktúrovaní vnútroštátnych a cezhraničných holdingových skupín a venuje sa tiež sporovej a trestnej agende s presahom do korporátneho práva vrátane zastupovania v súdnych konaniach.

V oblasti služieb pre privátnu klientelu sa zameriava na poradenstvo týkajúce sa optimálneho nastavenia držby a ochrany privátneho a rodinného majetku. Skúsenosti v tomto ohľade zahŕňajú okrem iného implementáciu privátnych či rodinných holdingov do firemnej štruktúry klienta, zakladanie a nastavenie rodinných fundácií či správne nastavenie vzťahov medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami a ich orgánmi.

Má ďalej rozsiahle skúsenosti so zakladaním obchodných spoločností, organizačných zložiek, spolkov a investičných fondov a s realizáciou korporátnych zmien, a to v Českej republike aj v zahraničí. V rámci svojej praxe sa zameriava aj na poradenstvo spoločnostiam a akcionárom v súvislosti s realizáciou valných zhromaždení a na spory medzi spoločníkmi vrátane zastupovania na valných zhromaždeniach a v súvisiacich súdnych sporoch. Zásadné miesto v poskytovaných službách zaujíma aj poradenstvo pri zakladaní a nastavení joint ventures.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval takmer štyri roky v poprednej brnianskej advokátskej kancelárii, kde sa zaoberal prevažne sporovou a trestnou agendou a právom obchodných spoločností. V súčasnosti je partnerom našej advokátskej kancelárie, v ktorej pôsobí už od roku 2012, a podieľa sa na riadení brnianskej kancelárie.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2010), titul Mgr.
 • právne služby pri štruktúrovaní vnútroštátnych a cezhraničných holdingových skupín
 • poradenstvo pri vnútroštátnych a cezhraničných premenách obchodných spoločností
 • právne služby v súvislosti so spormi medzi spoločnosťami a minoritnými akcionármi vrátane zastupovania v súvisiacich súdnych konaniach
 • právne služby v súvislosti so spormi medzi spoločníkmi vrátane zastupovania v súvisiacich súdnych konaniach
 • poradenstvo českým aj zahraničným klientom pri akvizíciách a pri súvisiacich post-akvizičných reštrukturalizáciách
 • právne služby poškodeným v trestných konaniach vrátane zastupovania vo všetkých fázach trestného konania
 • poradenstvo pri vytváraní joint venture vrátane prípravy a vyjednávania pravidiel ich riadenia
 • právne služby pri zakladaní obchodných spoločností, organizačných zložiek, spolkov a investičných fondov a pri realizácii korporátnych zmien
 • právne poradenstvo pri vnútroštátnych i cezhraničných akvizíciách
 • poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností v zahraničí
 • poradenstvo spoločnostiam a akcionárom v súvislosti s realizáciou valných zhromaždení
 • poradenstvo v súvislosti so zakladaním zvereneckých fondov
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross