Mgr. Pavel Zahradníček

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
pavel.zahradnicek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Pavel Zahradníček sa špecializuje na ochranu osobných údajov, právo duševného vlastníctva, informačné technológie, médiá a telekomunikácie, fúzie a akvizície, zmluvné právo a právo elektronického obchodu.

V oblasti práva ochrany údajov sa zameriava na implementáciu GDPR a poradenstvo súvisiace s týmto nariadením, ochranu súkromia a osobných údajov v elektronickej komunikácii (e-privacy), prenosy údajov do krajín mimo EÚ a reguláciu bezpečnosti údajov

V ostatných oblastiach sa zameriava najmä na technologické transakcie, najmä v oblasti duševného vlastníctva/IT, licencie na softvér a dodávku a implementáciu IT riešení vrátane ich servisu. Zaoberá sa tiež právom obchodných spoločností a obchodnými transakciami súvisiacimi s akvizíciou a predajom spoločností pôsobiacich najmä v sektore informačných technológií. Má tiež významné skúsenosti s poradenstvom v oblasti distribučných vzťahov, ochrany spotrebiteľa, reklamného práva a práva verejného sektora.

Pravidelne poskytuje podporu domácim a zahraničným spoločnostiam v otázkach spracovania osobných údajov (vrátane prispôsobenia sa požiadavkám zavedeným v rámci GDPR), nastavenia príslušných postupov v súlade s európskymi a medzinárodnými štandardmi ochrany údajov a prispôsobenia ich činností týkajúcich sa spracovania osobných údajov právnemu prostrediu v Českej republike.

Pavel Zahradníček poskytuje poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach vrátane internetových platforiem a online riešení, zdravotníctva a farmaceutického priemyslu, bankového a finančného sektora, automobilového priemyslu a spoločností spracúvajúcich veľké množstvo údajov (vrátane big data).

Pred nástupom do našej kancelárie v roku 2016 pracoval v renomovanej regionálnej advokátskej kancelárii, kde sa venoval najmä zmluvnému právu, verejnému obstarávaniu, komunálnemu právu, riešeniu sporov a občianskoprávnym a správnym sporom.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina, francúzština
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Česká republika (2015), LL.M.
 • The John Marshall Law School, Chicago, Illinois, USA (2014)
 • University of Glasgow, School of Law, Glasgow, Spojené kráľovstvo (2013), štipendijný program zameraný na kurzy medzinárodného a európskeho práva
 • poradenstvo významnému domácemu poskytovateľovi financovania motorových vozidiel z nadnárodnej korporácie pri komplexnom projekte implementácie GDPR vrátane mapovania spracovania a toku osobných údajov, vypracovania matice rizík a implementácie vybraných opatrení
 • vykonanie auditu ochrany údajov zameraného na dodržiavanie GDPR u globálneho poskytovateľa riešení pre správu podnikovej tlače vrátane implementácie vybraných opatrení a poradenstva v oblasti nastavenia ochrany údajov vrátane prenosu údajov do krajín mimo EHP
 • priebežné poradenstvo pre významného európskeho poskytovateľa inteligentných dát a analytických služieb v komplexných otázkach ochrany údajov, najmä v súvislosti s implementáciou GDPR a prenosom osobných údajov do krajín mimo EHP
 • právne poradenstvo a realizácia transakcie týkajúcej sa akvizície vybraných značiek liehovín, predovšetkým v súvislosti s prevodom práv duševného vlastníctva pre významného nadnárodného výrobcu a distribútora liehovín, v celkovej hodnote 135 miliónov Kč
 • vypracovanie zmluvnej dokumentácie a súvisiace právne poradenstvo pre významného výrobcu munície pri rámcovej transakcii s muníciou v hodnote 3 miliardy Kč
 • právne poradenstvo významnému domácemu poskytovateľovi financovania motorových vozidiel z nadnárodnej skupiny v súvislosti s prípravou online platformy na predaj vozidiel
 • poradenstvo významnému domácemu sprostredkovateľovi spotrebiteľských úverov pri komplexnom zriadení online platformy na sprostredkovanie hypotekárnych úverov
 • poradenstvo viacerým zdravotníckym a farmaceutickým spoločnostiam pri medzinárodných prenosoch osobných údajov pacientov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross