Mgr. Jiří Pokorný

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jiri.pokorny@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jiří Pokorný sa špecializuje na právne poradenstvo pre súkromných klientov a vytváranie štruktúr Family Office, trustov a nadácií, rodinné a dedičské právo, právo obchodných spoločností a verejnoprospešných subjektov.

V oblasti komplexného právneho a daňového poradenstva súkromným klientom, ktorí sú najbohatšími podnikateľmi v Českej a Slovenskej republike, sa zameriava najmä na vytváranie štruktúr Family Office, t. j. štruktúry správy majetku, ktoré zabezpečujú nielen kontinuitu a prevod osobného (rodinného) majetku, elimináciu "rozdrobenia" rodinného majetku (aristokratický štandard), zabezpečenie maloletých alebo nespôsobilých osôb, ochranu pred potenciálnymi veriteľmi, účasť v obchodných spoločnostiach a družstvách, ale aj plnenie charitatívnych cieľov alebo verejnoprospešných aktivít.

Do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS nastúpil v roku 2017 ešte počas štúdia, v roku 2019 začal prax a po zložení advokátskej skúšky v roku 2022 nastúpil na pozíciu advokáta.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2019), titul Mgr.
  • komplexné právne poradenstvo významnému českému podnikateľovi v súvislosti s vytvorením štruktúry Family Office, vrátane zapojenia rodinnej nadácie, vytvorenia horizontálnej holdingovej štruktúry, úpravy majetkových pomerov manželov, nadobudnutia pre prípad smrti a nadobudnutia pre prípad nespôsobilosti na právne úkony; hodnota transakcie presiahla 1,7 miliardy Kč
  • komplexné právne poradenstvo v súvislosti s realizáciou motivačného programu pre manažment významnej českej spoločnosti zaoberajúcej sa výhradnou distribúciou športového vybavenia; hodnota transakcie presiahla 48 miliónov Kč. 48 MILIÓNOV KČ
  • komplexné právne poradenstvo v súvislosti so založením verejnoprospešnej nadácie na podporu vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb a následným zvýšením základného imania nadácie na sumu presahujúcu 1,9 miliardy Kč

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross