Ing. David Krch

Daňový partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
david.krch@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

David Krch je zakladajúcim partnerom spoločnosti HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o., ktorú pod obchodným menom TAX ADVISORY SERVICES s.r.o. založil pred viac ako 21 rokmi po získaní potrebnej praxe a skúseností v daňovom oddelení spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

David má dlhoročné skúsenosti najmä z oblasti komplexného zastupovania zahraničných spoločností pôsobiacich v Českej republike. Pre svojich klientov zabezpečuje jednak kompletné zastupovanie a servis najmä v oblasti dane z príjmov právnických osôb a DPH (v tuzemskom aj medzinárodnom kontexte) pri spoločnostiach dlhodobo pôsobiacich na českom trhu, ako aj asistenciu pri jednorazových projektoch a due diligence pri vstupe nových investorov na český trh. V oblasti zdaňovania zahraničných spoločností dlhodobo pôsobiacich na českom trhu má 25 rokov skúseností (z toho štyri roky praxe v daňovom oddelení medzinárodnej poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers).

Má tiež skúsenosti z radu projektov v oblasti fúzií a akvizícií a ich financovania v Českej republike, ktorých sa v rámci spolupráce s najvýznamnejšími advokátskymi kanceláriami v ČR zúčastnil ako na strane kupujúcich, tak na strane predávajúcich. Od roku 2000 sa nepretržite venuje investičným stimulom, kde dlhodobo zastupuje významných investorov najmä z automobilového priemyslu a v tejto oblasti aktívne spolupracuje okrem iného s agentúrou CzechInvest, Ministerstvom financií ČR a Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR.

Z hľadiska podnikateľských odvetví sa David zameriava najmä na automobilový priemysel, farmaceutický priemysel a elektronické služby a médiá. Už viac ako 20 rokov zastupuje v Českej republike zahraničné výrobné závody automobilov, importérov 4 značiek osobných a 4 značiek nákladných vozidiel na českom trhu, financujúce (lízingové) spoločnosti výrobcov automobilov, dílerstvá a súčasne aj niekoľko prvovýrobcov automobilových komponentov. Ako v rámci svojho pôsobenia v PricewaterhouseCoopers, tak  v rámci aktuálnej  praxe zastupuje pre všetky oblasti daní významné farmaceutické spoločnosti a ich pobočky v Českej republike. Zabezpečuje tiež priebežné komplexné zastupovanie významnej televíznej spoločnosti a ďalej významného hráča na poli internetového sprostredkovania služieb.

David sa tiež spolupodieľa na práci tímu pre oblasť daňových sporov. V rámci tejto praxe o. i. pôsobil ako expertný svedok pre oblasť daňových podvodov na DPH na Londýnskom arbitrážnom súde.

Ďalej sa David venuje príležitostne prednáškovej činnosti na Fakulte financií a účtovníctva VŠE (oblasť DPH) a Právnickej fakulte UK (praktikum daňového práva).

Členstvo v profesijných združeniach

 • Komora daňových poradcov Českej republiky (KDPČR)
 • Sekcia dane z pridanej hodnoty KDPČR
 • Sekcia medzinárodného zdaňovania KDPČR
Jazyky
čeština, angličtina, francúzština, nemčina (pasívne)
Vzdelanie
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta ekonomická, Praha (2004), titul Ing.

Príklady daňového poradenstva

 • komplexné zastúpenie 3 výrobcov/dovozcov osobných automobilov a 2 výrobcov/dovozcov nákladných automobilov pre český trh vo všetkých daňových oblastiach
 • komplexné zastupovanie klientov pri daňových kontrolách DPPO a DPH
 • zabezpečenie komunikácie a koordinácie daňových otázok s ústrediami zahraničných spoločností (najmä v oblasti transferového oceňovania a v oblastiach identifikovaných daňových rizík vyžadujúcich nápravné opatrenia)
 • pomoc pri nadväzovaní nových vzťahov medzi dodávateľmi a zákazníkmi
 • pomoc pri riešení sporov v rámci existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov vrátane komunikácie s právnymi a daňovými zástupcami protistrany
 • komunikácia s Ministerstvom financií a Generálnym finančným riaditeľstvom (GFŘ) pri riešení mimoriadne komplikovaných výkladových situácií a v prípade investičných stimulov komunikácia s MPO
 • účasť na príprave daňových priznaní pre DPPO (najmä priebežné kontroly výstupov a priznaní DPPO)
 • účasť na projektoch transferového oceňovania, najmä na aktualizáciách
 • zastupovanie klientov v profesijných komorách v daňových záležitostiach
 • koordinácia daňových záležitostí s audítormi, právnikmi, dodávateľmi a poradcami pre výskum a vývoj atď.
Plošný režim reverse charge je absolútne najúčinnejším systémom boja proti organizovaným podvodom na DPH.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross