JUDr. Jakub Klodwig

Koncipient
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jakub.klodwig@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jakub je odborníkom na právo informačných technológií. Špecializuje sa najmä na ochranu osobných údajov, kybernetickú bezpečnosť, ePrivacy, reguláciu cloud computingu a online marketingu. Jakub má skúsenosti s implementáciou GDPR vo veľkých medzinárodných spoločnostiach aj v množstve menších a stredných podnikov. Podieľal sa tiež na veľkých projektoch pri vývoji informačných systémov, nákupe softvéru a budovaní kritickej informačnej infraštruktúry.

Jakub vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne, ale skúsenosti zbieral aj na polročnom výmennom pobyte v USA a na výskumnej stáži v IDC Herzlyia v Izraeli. Okrem získania titulu doktora práv v oblasti práva informačných technológií pôsobí aj ako doktorand na Ústave práva a technológií na Masarykovej univerzite v Brne, kde pravidelne vyučuje a oponuje LL.M. práce.

Jakub pred svojím návratom do advokácie pôsobil na Národnom úrade pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), kde sa podieľal na príprave a uplatňovaní regulácie kybernetickej bezpečnosti. Skúsenosti má však aj zo súkromného sektora, kde pôsobil ako firemný právnik v úspešnom českom startupe Rossum. Jakub pracoval aj na viacerých výskumných projektoch ako je Centrum excelence pre kyberkriminalitu, kyberbezpečnosť a ochranu kritických informačných infraštruktúr (C4e). Jakub často prednáša a publikuje a okrem odborných fór vystúpil v roku 2023 aj na TEDx Talk. Nedávno vydal vlastnú Príručku právnej regulácie cloudu v nakladateľstve Nugis Finem Publishing, alebo tiež spolu s kolektívom z PwC napísal Praktický komentár k zákonu o spracúvaní osobných údajov.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2023), titul JUDr.
 • Interdisciplinary Center Herzliya, Harry Radzyner Law School, Herzliya (2020)
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2019), titul Mgr.
 • Traverse City College Preparatory Academy, Michigan U.S.A. (2014)
 • komplexné právne poradenstvo pri implementácii GDPR popredným európskym bankám
 • komplexné právne poradenstvo poprednej celosvetovej technologickej spoločnosti pri zápise do katalógu cloud computingu
 • špecializované právne poradenstvo pri realizácii českého eGovernmentu vrátane zavádzania eDokladu či Registra zastupovania
 • komplexné právne poradenstvo orgánu verejnej správy pri budovaní kritickej informačnej infraštruktúry
 • poradenstvo veľkému českému poskytovateľovi zdravotných služieb pri nákupe nemocničného informačného systému a telemedicíny
 • poskytovanie právnej podpory pri vývoji a nákupe softvéru veľkému štatutárnemu mestu
 • poskytovanie komplexných právnych služieb pri zavedení inovatívneho AI startupu v prostredí zdravotných služieb
 • dlhodobé právne poradenstvo pri nastavení compliance AI systému pre automatizované spracovanie
 • spoluúčasť na vytváraní regulácie cloud computingu
 • účasť na vyjednávaniach o nastavení kyberbezpečnostnej regulácie v Českej republike
 • riešenie urgentných situácií vzniknutých v dôsledku kybernetických bezpečnostných incidentov
 • poskytovanie komplexných právnych služieb pri nastavení compliance webového nástroja pre online marketing
 • opakované poskytovanie právnych služieb pri nastavení a úprave pravidiel telemarketingu

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross