Mgr. Lukáš Syrový

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
lukas.syrovy@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Lukáš Surový sa špecializuje na právo nehnuteľností a stavebné právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

V oblasti práva nehnuteľností a stavebníctva má rozsiahle skúsenosti s komplexným poradenstvom českým a zahraničným investorom v súvislosti s akvizíciami a predajom nehnuteľnostných celkov, developmentom komerčných nehnuteľností vrátane projektov výstavby „na zelenej lúke“ a revitalizáciou zastavaných území (brownfield), ďalej s prenájmom a následnou správou obchodných centier, rezidenčných, kancelárskych, priemyselných a logistických celkov.

V oblasti obchodného práva a obchodných spoločností sa zúčastnil množstva akvizičných transakcií (ako na strane kupujúcich tak predávajúcich) a ďalej sa zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodných zmlúv (ako sú napríklad zmluvy o dielo, sponzorské zmluvy sa športovými asociáciami, resp. sa športovými klubmi, zmluvy o poskytovaní služieb a odberateľsko-dodávateľské zmluvy).

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval viac ako jedenásť rokov v pražskej pobočke medzinárodnej kancelárie Hogan Lovells.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický, francúzsky
Vzdelanie
 • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, (2001), Mgr.
 • poradenstvo množstvu zahraničných a českých investorov pri výstavbe obchodných centier a logistických parkov po celej Českej republike, vrátane akvizície pozemkov, developerských zmlúv, poradenstva v rámci územného plánovania, zmlúv o dielo, zmlúv o zaistení infraštruktúry a následného prenájmu a správy
 • poradenstvo množstvu významných investorov (na strane prenajímateľa) pri prenájme prvotriednych obchodných a kancelárskych priestorov po celej Českej republike (vrátane Prahy), a to vrátane prenájmu vlajkovým nájomcom
 • poradenstvo významným medzinárodným spoločnostiam pri prerokovaní nájomných zmlúv na ich kancelárie; poradenstvo zahraničnému investorovi / developerovi pri realizáciu projektov „na zelenej lúke “ v rámci niekoľkých priemyselných zón v Českej republike
 • poradenstvo významnému zahraničnému investorovi v súvislosti s akvizíciou pozemkov v rôznych lokalitách pre rezidenčnú výstavbu
 • poradenstvo zahraničnému investorovi pri realizácii nehnuteľnostných projektov formou joint venture;
 • poradenstvo súkromným investorom pri akvizíciách nehnuteľností v Prahe
 • poradenstvom významným zahraničným a českým maloobchodným predajcom pri prerokovaní nájomných zmlúv v súvislosti s vybudovaním ich predajnej siete
 • poradenstvo významnej zahraničnej spoločnosti vyrábajúcej nákladné automobily pri developmente nehnuteľností v súvislosti s rozšírením obchodnej siete (vrátane poradenstva pri nákupe pozemkov, územnom plánovaní a výstavbe)
 • poradenstvo významnej banke pôsobiacej na trhu v Českej republike pri predaji a spätnom prenájme jej centrály v Prahe
 • poradenstvo medzinárodnej spoločnosti v rámci sponzorských a licenčných zmlúv so športovými zväzmi, resp. so športovými klubmi
 • poradenstvo zahraničnému investorovi v súvislosti sa zamýšľanou výstavbou plynovodu na území Českej republiky
 • poradenstvo zahraničnému výrobcovi nákladných automobilov pri príprave jeho dodávateľsko-odberateľských zmlúv
V 16. ročníku súťaže Právnická firma roka v Českej republike opäť získala najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS cenu pre najlepšiu domácu kanceláriu a stala sa zároveň aj klientsky najobľúbenejšou kanceláriou. Obe tieto ocenenia si odnáša HAVEL & PARTNERS už štvrtý rok po sebe. Špecializované tímy kancelárie ďalej zvíťazili aj v odborných kategóriách Správa majetku, […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross