Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS zvíťazila v troch kategóriách súťaže Právnická firma roka a potvrdila tak svoju pozíciu najúspešnejšej kancelárie na českom a slovenskom trhu

12. 05. 2020

HAVEL & PARTNERS získala tri kľúčové ocenenia v prestížnej odborovej súťaži na Slovensku – cenu za najlepšie klientske služby a prvenstvo v kategóriách Fúzie a akvizície a Energetika a energetické projekty.

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS získala v rámci
8. ročníka súťaže Právnická firma roka SR za rok 2020 cenu za najlepšie klientske služby, prvenstvo si pripísala tiež v kategórii Fúzie a akvizície a ocenenie získala i za odbornú kategóriu Energetika a energetické projekty. V ďalších siedmych kategóriách sa naša kancelária umiestnila medzi veľmi doporučovanými, či doporučovanými kanceláriami, čím potvrdila svoju všestrannosť a výnimočné postavenie na slovenskom a českom právnom trhu, ktoré je unikátne aj v rámci Európy, a naďalej zostáva najúspešnejšou a najkomplexnejšou advokátskou kanceláriou v oboch krajinách.

 „Víťazstvo v kategórii Najlepšie klientske služby, o ktorom rozhodujú spokojní klienti, je pre nás tým najdôležitejším ocenením a odkazom našich klientov, že sú s našimi právnymi a daňovými službami spokojní. Je taktiež ocenením špičkovej odbornosti našich právnikov, vysokého pracovného nasadenia a ochoty pomôcť za všetkých okolností. Verím, že aj v súčasnom krízovom období koronavírusovej pandémie sme našim klientom oporou a že našou flexibilitou, odbornosťou a lojalitou im pomáhame prejsť týmto veľmi náročným obdobím,“ hovorí zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel. Kancelária  HAVEL & PARTNERS získava ocenenie v kategórii spokojných klientov pravidelne aj v  súťaži Právnická firma roka v Českej republike a tento rok si pripísala kancelária  úspech aj na medzinárodnej scéne. Prestížna britská ratingová agentúra Chambers & Partners ju vo svojom medzinárodnom hodnotení právnických firiem Chambers Europe Awards ocenila ako najlepšiu kanceláriu pôsobiacu v ČR pre rok 2020.

Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS

Kancelária HAVEL & PARTNERS je už viac ako 10 rokov lídrom na trhu v poskytovaní právnych služieb v oblasti fúzií, akvizícií, predajov a reštrukturalizácií na Slovensku, v Českej republike a v celej strednej Európe. Víťazstvo v kategórií Fúzie a akvizície je výsledkom systematicky rozvíjajúceho sa know-how kancelárie v tejto oblasti už od roku 2001. Vďaka unikátnej sieti kontaktov, najväčšiemu M&A tímu s 80 právnikmi a 16 partnermi v rámci strednej Európy a cezhraničným transakciám v desiatkach krajín po celom svete zrealizovala kancelária za posledných desať rokov viac ako 600 transakcií v hodnote vyše 27 miliárd EUR. „V kategórií Fúzie a akvizície sme v poslednom ročníku zvíťazili aj v českej súťaži Právnická firma roku.  Víťazstvo v tejto kategórií v oboch krajinách súčasne považujem za unikátny úspech, ako aj za potvrdenie rastúcej pozície našej kancelárie na slovenskom trhu, o čom svedčí aj viac ako 20 % medziročné zvýšenie tržieb na Slovensku už druhý rok po sebe. Fúzie a akvizície sú od založenia kancelárie našou kľúčovou špecializáciou, ktorá nám priniesla zásadných klientov a pomohla vyrásť v najväčšiu nezávislú právnickú firmu v strednej Európe,“ konštatuje riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel. „Musíme poďakovať stále rastúcemu počtu klientov za dôveru, s ktorou sa na nás obracajú,“ dodáva  partner kancelárie zodpovedný za M&A , Václav Audes.

Kategóriu Energetika a energetické projekty vyhrala HAVEL & PARTNERS po prvý krát. „Oblasť energetiky patrila v minulom roku medzi najrýchlejšie rastúce špecializácie našej kancelárie na Slovensku, aj vďaka práci na niekoľkých výnimočných projektoch pre klientov pôsobiacich v tomto odvetví. Rozsiahle know-how a skúsenosti širokého tímu slovenských aj českých kolegov z oblastí fúzií a akvizícií, verejného sektora vrátane verejného obstarávania, hospodárskej súťaže, projektového financovania, či prípravy a vyjednávania zmlúv sú veľkou výhodou i pre oblasť energetiky, vodárenstva a životného prostredia“ dodáva Ondřej Majer.

Podľa výsledkov všetkých doterajších ročníkov súťaže je HAVEL & PARTNERS podľa súčtu všetkých nominácií a titulov opäť najúspešnejšou a najkomplexnejšou advokátskou kanceláriou na Slovensku a v Českej republike. „Tieto vynikajúce výsledky dokladajú našu všestrannosť a špičkovú kvalitu všetkých našich špecializovaných tímov. V súčasnej dobe poskytujeme našim klientom poradenstvo vo všetkých oblastiach ich podnikateľského i privátneho života. Našim klientom sme poskytli v súčasnej situácii pandémie koronavírusu viaceré nadštandardné služby. Vytvorili sme špecializovanú pracovnú skupinu, ktorá vedie poradenstvo a služby zamerané na opatrenia a zmeny zákonov v súvislosti s korona krízou a od polovice marca poskytujeme právne služby za zníženú hodinovú sadzbu. Taktiež sme navýšili objem pro bono práce, pričom majú prioritu bezplatné právne služby súvisiace s pandémiou “ sumarizuje celkové výsledky kancelárie a ďalší rozvoj Jaroslav Havel.

Právnická firma roka je prestížna odborová súťaž hodnotiaca právny servis firiem pôsobiacich na území Českej a Slovenskej republiky, ktorú organizuje vydavateľstvo EPRAVO Group, s.r.o. Prvýkrát bola vyhlásená v Českej republike v roku 2008, od roku 2013 prebieha tiež na Slovensku v spolupráci s týždenníkom TREND.

Kľúčové kontakty

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross