EUIPO opäť spustil finančný grant na ochranu duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Man Cunting Stack Coins Small
27. 02. 2024

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kováčechová

Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Grant prináša možnosť ochrániť si svoju značku, dizajny alebo inovácie s finančnou podporou od EUIPO až do výšky 6.720 EUR.

Malé a stredné podniky majú možnosť požiadať o grant na financovanie nákladov spojených s registráciou ochranných známok, dizajnov a patentov. Novinkou je aj možnosť finančnej podpory pre služby IP Scan a IP Scan Enforcement. Ide o služby diagnostiky v oblasti dušeného vlastníctva a pomoc s ochranou práv duševného vlastníctva, pre prípad ich porušovania.

Finančné prostriedky v grante sú však obmedzené a fungujú podľa zásady „first come, first serve“ až do ich vyčerpania. Odporúčame preto podať žiadosť o grant čo najskôr.

Kto môže požiadať o grant?

O grantovú podporu môžu požiadať všetky malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR.

Aká je výška grantu?

Výška grantu sa líši podľa typu ochrany nasledovne:

  1. pre služby IP Scan a IP Scan Enforcement vykonanú odborníkom prideleným národným úradom maximálne do 720 EUR;
  2. pre zápis ochrannej známky alebo dizajnu na národnej, regionálnej a/alebo európskej úrovni maximálne do 1.000 EUR;
  3. pre zápis národného alebo európskeho patentu maximálne do 3.500 EUR;
  4. pre zápis odrôd rastlín na ich ochranu v EÚ maximálne do 1.500 EUR.

Maximálna výška nákladov, ktoré možno v rámci grantu EUIPO nahradiť je vo výške:

a) 90 % poplatkov za:

  • služby IP Scan a IP Scan Enforcement;

b) 75 % poplatkov za:

  • prihlášku (národnej, regionálnej a európskej) ochrannej známky alebo dizajnu, vrátane dodatočných poplatkov za ďalšie triedy pre ochranné známky a dizajny;
  • prihlášku európskeho či národného patentu;
  • online prihlášku práv k odrodám rastlín Spoločenstva (úroveň EÚ); a

c) 50 % poplatkov za:

  • prihlášku medzinárodnej ochrannej známky alebo dizajnu;
  • vypracovanie a podanie európskeho patentu prostredníctvom právneho zástupcu v maximálnej výške 2.000 EUR.

Podávanie žiadosti a uplatnenie poukazu na grant

Žiadosť o finančnú podporu je možné podať do 6. decembra 2024. Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre grant, a sú ešte voľné prostriedky, EUIPO mu vydá poukaz a žiadateľ môže požiadať o príslušné služby napr. podať prihlášku ochrannej známky.

Upozorňujeme, že o  služby je možné žiadať až po schválení žiadosti o grant a následne do dvoch mesiacov od jej schválenia s možnosťou predĺženia o dodatočné dva mesiace. Grant tak nie je možné využiť na náklady vynaložené na prihlášku ochrannej známky či dizajnu podané pred schválením žiadosti.

Po podaní prihlášky ochrannej známky, dizajnu či patentu a zaplatení príslušného správneho poplatku môže žiadateľ o grant požiadať o náhradu nákladov.

Pár slov na záver...

Grant EUIPO je zaujímavá príležitosť pre malé a stredné podniky ako posilniť ochranu ich duševného vlastníctva. Podniky tak môžu využiť podporu zo strany EUIPO pri rozširovaní svojho portfólia, expandovaní do zahraničia či rebrandingu.

Tento rok môžu podniky na Slovensku prvýkrát využiť grant aj na služby IP ScanIP Scan Enforcement, prostredníctvom ktorých poskytne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) žiadateľovi kontakt s odborníkom na právo duševného vlastníctva za účelom komplexného prieskumu obchodného modelu, produktov, služieb a budúcich stratégií.

O dôležitosti ochrany duševného vlastníctva sme viac krát písali aj na našom blogu, v ktorom sme sa okrem iného venovali aj významu a registrovateľnosti ochranných známok TU.

Ak by ste sa rozhodli grant EUIPO využiť, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám s uplatnením pomôžeme.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross