Mgr. Jana Šimková

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jana.simkova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jana Šimková sa špecializuje na verejný sektor, právo nehnuteľností a stavebné právo, občianske a záväzkové právo.

Vo verejnom sektore sa zameriava najmä na právo verejného obstarávania, stavebné právo a správne konania súvisiace s výstavbou rozvojových projektov. Poskytuje poradenstvo dodávateľom, najmä pri príprave ponúk, účasti na výberových konaniach a rokovaniach o zmluvách, ako aj v námietkových a revíznych konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie a správne súdnictvo.

V oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva má skúsenosti s komplexným poradenstvom pri výstavbe logistických centier, s realizáciou rôznych stavebných projektov vrátane sporov v oblasti stavebného práva a s prípravou nájomných zmlúv.

V oblasti občianskeho práva vypracovala množstvo právnych stanovísk a analýz pre významných klientov z verejného aj súkromného sektora.

Jana začala pracovať v našej advokátskej kancelárii v roku 2012 ako študentka so špecializáciou na verejné zákazky, neskôr ako advokátska koncipientka získala skúsenosti v oblasti bankovníctva, financií, kapitálového trhu a regulácie bánk v Českej republike a v oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva a od roku 2018 pracuje ako advokátska koncipientka. Absolvovala magisterské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2013 študovala aj na Radboud University v holandskom Nijmegene.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), M.A.Radboud University Nijmegen, Holandsko (2013)
  • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre verejných a sektorových obstarávateľov v bankovníctve, poisťovníctve, IT, dodávke vody a kanalizácii
  • poradenstvo vo viacerých sporoch týkajúcich sa stavebného práva a práva životného prostredia v súvislosti s developerskými projektmi
  • poradenstvo významným českým spoločnostiam pri akvizíciách a predaji nehnuteľností
  • zmluvy o dielo týkajúce sa výrobných závodov v rôznych odvetviach
  • poradenstvo viacerým finančným inštitúciám v oblasti spotrebiteľských úverov
  • poradenstvo významným domácim a zahraničným klientom pri revízii zmluvnej dokumentácie v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a prípravou vzorovej zmluvnej dokumentácie

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross