Mgr. Jan Topinka

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.topinka@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jan Topinka vedie v našej advokátskej kancelárii skupinu pre bankovníctvo, financovanie a kapitálové trhy.

Zameriava sa na oblasť dlhového financovania na strane veriteľov i dlžníkov, na reguláciu finančných služieb a transakcie na kapitálových trhoch.

V poslednej dobe sa venuje predovšetkým implementáciám regulácie na finančnom trhu, licenčným konaniam v Českej národnej banke, projektom kombinujúcim finančné služby s technológiami a právnym aspektom obchodovania s finančnými nástrojmi.

Má tiež skúsenosti s predajmi a kúpou spoločností a s ich reštrukturalizáciami. V oblasti kúpy a predajov sa v uplynulých piatich rokoch zúčastnil mnohých transakcií ako na strane predávajúcich, tak kupujúcich, najmä v sektoroch bankovníctva a finančných služieb, stavebníctva a private equity.

Je aktívnym členom daňovej a právnej skupiny Českej venture kapitálovej asociácie (CVCA) a pôsobí v rozkladovej komisii Českej národnej banky (poradný orgán bankovej rady pre prípravu návrhov rozhodnutí bankovej rady Českej národnej banky).

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval päť rokov na rôznych právnych pozíciách v Komisii pre cenné papiere (dozorný úrad pre oblasť kapitálového trhu, teraz jeho funkcie plní ČNB), naposledy ako riaditeľ odboru, kde viedol projekt prípravy Komisie pre cenné papiere na vstup do EÚ a podieľal sa na tvorbe mnohých koncepčných a metodických dokumentov v oblasti regulácie finančného trhu.

Odporúčanie medzinárodných publikácií
Rankingová agentúra Chambers and Partners uvádza: Jan Topinka has a broad practica spanning debt financing, corporate finance, capital markets and regulatory matters within the financial services sector. Clients highlight his experience in the industry. Agentúra IFLR1000 ho označuje ako Highly Regarded.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora
Česká asociácia private equity a venture kapitálu (CVCA) – člen daňovej a právnej komisie
člen rozkladovej komisie Českej národnej banky

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1999), titul Mgr.
 • primárna verejná ponuka akcií Pivovary Lobkowicz Group na pražskej burze
 • prijatie akcií medzinárodnej poisťovacej skupiny na obchodovanie na viedenskej a pražskej burze
 • dlhopisový program Cetelem a niekoľko emisií dlhopisov prijatých na obchodovanie na pražskej burze
 • emisie dlhopisov Equa Bank (kvalifikovaných do Tier2 kapitálu banky) prijatých na obchodovanie na pražskej burze
 • príprava oficiálneho posudku Európskej centrálnej banky k novej českej úprave zabezpečených dlhopisov
 • zriadenie dlhopisového programu Garančného systému finančného trhu
 • licencia obchodníka s cennými papiermi Accredio
 • licencia na poskytovanie investičných služieb Equa Bank
 • licencie niekoľkých nebankových poskytovateľov spotrebiteľského úveru
 • nákup retailového portfólia Citibank zo strany Raiffeisenbank
 • akvizícia stavebnej sporiteľne a následná fúzia dvoch stavebných sporiteľní
 • projekt komplexného outsourcingu distribúcie retailových produktov UniCredit Bank
 • komplexné zabezpečenie verejnej ponuky a distribúcie investičných fondov v Českej republike
 • cezhraničná fúzia Erste Asset Management
 • založenie tzv. single-asset podielového fondu ponúkaného verejnosti a investujúceho do zahraničného private equity fondu
 • niekoľko komplexných projektov prípravy na rekodifikáciu súkromného práva (nový občiansky zákonník) v bankách
 • príprava štandardnej retailovej dokumentácia ING Bank
 • financovanie akvizície a prevádzky NET4GAS
 • financovanie akvizície spoločnosti Radenska (Slovinské minerálne vody) zo strany spoločnosti Kofola
 • zmenkový program Dopravného podniku hlavného mesta Prahy
 • syndikované financovanie a zmenkový program spoločnosti Pražská plynárenská
 • financovanie výstavby a dlhodobej prevádzky základne mestskej hromadnej dopravy v Plzni (PPP projekt)
 • financovanie akvizície a refinancovanie fotovoltaického projektu Brno Solar Park
 • komplexné refinancovanie a reštrukturalizácia českého výrobcu umelého kameňa Technistone
 • financovanie akvizície spoločnosti Sellier & Bellot
 • refinancovanie emisie zabezpečených dlhopisov Sellier & Bellot
 • české aspekty refinancovania zadlženia strojárenskej skupiny Norican prostredníctvom dlhopisov a úveru
 • komplexné poradenstvo pri financovaní a refinancovaní spoločností zo strojárenskej skupiny Metalimex
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: Jan Topinka, Ondřej Majer Ponuka akcií na burze (IPO) je cesta, ako získať kapitál na ďalší rozvoj biznisu. Firma na burze je automaticky dôveryhodnejšia a má prestíž v očiach verejnosti, investorov, zákazníkov aj dodávateľov – to platí na miestnom trhu a najmä v zahraničí.   "IPO je zaujímavý spôsob financovania, ktorý môže […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross