Mgr. Matúš Franko, LL.M.

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
matus.franko@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Matúš Franko sa špecializuje na oblasť bankovníctva, financovania a práva kapitálových trhov, korporátneho práva a M&A.

V oblasti práva kapitálových trhov sa zameriava primárne na oblasť finančnej regulácie a na poskytovanie právneho poradenstva subjektom dohliadaným Národnou bankou Slovenska. V rámci tejto oblasti má skúsenosti s viacerými konaniami pred NBS týkajúcimi sa udelenia predchádzajúceho súhlasu a poradenstva týkajúceho sa udelenia povolenia pre správcov alternatívnych investičných fondov a obchodníkov s cennými papiermi.

V rámci práva obchodných spoločností má skúsenosti so zakladaním, nastavovaním vnútorných vzťahov a uskutočňovaním rozličných zmien v rámci obchodných spoločností. V oblasti M&A má skúsenosti s participáciou na viacerých transakciách, kde sa podieľal na príprave a pripomienkovaní prevodných a zabezpečovacích zmlúv. Okrem toho má tiež skúsenosti s prípravou viacerých oznámení koncentrácií a so zastupovaním klientov v prednotifikačných konaniach a v konaniach o oznámení koncentrácií pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

Pred nástupom do HAVEL & PARTNERS v roku 2023 pôsobil najprv ako in-house právnik a neskôr ako koncipient vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii a ako advokát vo významnej medzinárodnej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach
Slovenská advokátska komora

Jazyky
slovenský, anglický
Vzdelanie
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Mgr. (2014)
  • Central European University, International Business Law, Budapest, LL.M. (2018)

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross