Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
patricia.jamriskova@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Patrícia Jamrišková sa špecializuje najmä na oblasť práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo životného prostredia a z oblasti občianskeho práva na rodinné a dedičské právo. Okrem toho v roku 2020 úspešne zložila správcovskú skúšku (správca konkurznej podstaty) z oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

V rámci práva obchodných spoločností poskytuje právne poradenstvo pri navrhnutí vhodného usporiadania spoločností klientov, či už v začiatku ich podnikania alebo pri reorganizácii už existujúcej štruktúry. Následne klientom pomáha návrh štruktúry uviesť do života prostredníctvom založenia nových spoločností, tuzemských alebo cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení, zmene právnej formy, likvidácie spoločností alebo iným vhodným spôsobom.

Významnú špecializáciu predstavuje aj poskytovanie komplexného poradenstva pre privátnu klientelu a rodinné firmy zahŕňajúce najmä riešenie medzigeneračného transferu kapitálu a ochrany privátneho majetku, aspekty budovania a správy (rodinných) holdingových štruktúr obsahujúcich aj zahraničné právne formy vyčlenenia a usporiadania majetku známe ako zverenecké či súkromné nadačné fondy (tzv. „trusty“) a poradenstvo vo veciach rodinnoprávnych a dedičských.

V oblasti fúzií a akvizícií sa zameriava na poradenstvo klientom ako na strane predávajúcich, tak aj kupujúcich vrátane poradenstva pri vytváraní spoločných podnikov. V tomto smere sa venuje aj právnym previerkam (due diligence) a príprave komplexnej transakčnej dokumentácie ako aj právnej pomoci pri post-transakčných krokoch alebo problémoch.

Na oblasť životného prostredia má okrem zvyčajného právnického uhlu pohľadu aj prírodovedný, nakoľko v roku 2018 úspešne ukončila štúdium hydrogeológie a inžinierskej geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Spoluprácu s našou advokátskou kanceláriou zahájila už počas svojho štúdia v roku 2016, pričom pred príchodom do našej advokátskej kancelárie sa po dobu 2 rokov venovala hydrogeológii.

Členstvo v profesijných združeniach

Slovenská advokátska komora
Zápis v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

Jazyky
slovenský, anglický
Vzdelanie
  • Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (2018), titul Mgr.
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava (2018), titul Mgr.
  • poradenstvo popredným slovenským a českým privátnym klientom a rodinným firmám, zahŕňajúce vytvorenie holdingových štruktúr i s medzinárodnými prvkami a usporiadanie majetkových a rodinných vzťahov
  • komplexné poradenstvo jednej z najväčších kozmetických firiem na svete pri reorganizácii skupiny spoločností
  • poradenstvo členovi jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete pri akvizícii spoločnosti a následne riešenie post-transakčného usporiadania skupiny
  • pravidelné právne poradenstvo z oblasti práva obchodných spoločností pre medzinárodných klientov, ako napr. medzinárodného developera špecializujúceho sa na priemyselné nehnuteľnosti a sklady, poprednú automobilku, globálnu technologickú spoločnosť
  • poradenstvo zahraničnému klientovi pri akvizícii spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť – medicínska technika
  • poradenstvo klientom z rôznych sektorov pri právnych previerkach (due diligence) spoločností
  • komplexné poradenstvo zahraničnému klientovi pri vytvorení spoločného podniku v oblasti železničnej dopravy na Slovensku
  • zastupovanie globálnej technologickej spoločnosti pred Ministerstvom životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva – vyhradené prúdy odpadu
Zdroj: Trend Autori: Rozhovor Štepán Štarha, Patrícia Jamrišková Úspešný majitelia firiem a podnikatelia dnes riešia, ako ochrániť majetok, ktorý sa im podarilo vybudovať, a ako ho ďalej zachovať pre rodinu a svojich nástupcov. Cieľom je eliminovať riziká, ktoré by mohli mať vplyv nielen na rodinnú firmu, ale i rodinné bohatstvo. Stále častejšie preto využívajú štruktúry pre ochranu a správu majetku, […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Roky budovania vlastnej firmy postupne prinášajú želané úspechy, majetok sa začína vytvárať aj hromadiť. Vedľa radosti tak začína byť aj starosťou. Vynárajú sa otázky ohľadne jeho rozumného zhodnocovania, ochrany, ako aj odovzdania ďalším generáciám. Spolu s nimi prichádzajú obavy o jeho stratu či „pokazenie“ detí prílišnou štedrosťou. […]
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]
Zdroj: Hospodárske Noviny Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková Starosťou slovenských podnikateľov je aj vyriešenie otázky, „čo sa stane s našim majetkom alebo rodinnou firmou, keď tu nebudeme alebo nebudeme schopní sa o ňu starať?“. Ďalším dôležitým faktorom je aj problematika vhodnosti a efektívnosti nastavenia držby a ochrany majetku v kontexte modernej doby a súčasných hrozieb. Právno-daňová ochrana majetku Otázka ochrany […]
Autori: Patrícia Jamrišková, Štěpán Štarha, David Neveselý Do Národnej rady SR bol doručený poslanecký návrh novely zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, o ktorom by sa malo rokovať v 1. čítaní v najbližších dňoch. Pôvodne malo tento návrh predložiť Ministerstvo spravodlivosti SR, avšak z rozhodnutia dočasne povereného premiéra sa tak nestalo. Našťastie si návrh zobrali za svoj niektorí poslanci, […]
Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková V rámci predstavenej novely zákona o nadáciách 1 , ktorú pre Ministerstvo spravodlivosti konzultovala a podieľala sa na nej aj naša advokátska kancelária, prichádza snaha o zavedenie tzv. súkromnej (rodinnej) nadácie do slovenského práva. Malo by ísť o moderný inštitút pre správu, medzigeneračné odovzdanie a ochranu súkromného majetku, […]
Autori: Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Kristína Očenášová V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona[1] („Novela“), ktorou sa okrem iného zaviedlo minimálne poistné na zdravotné poistenie konateľov, ako aj iné osoby považované na účely Novely za zamestnancov. Uvedená zmena je účinná už od 1. 1. 2023. Zamestnancom sa pritom na tento účel rozumie aj osoba vykonávajúca zárobkovú […]
Autori: Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Natália Tomčíková V nadväznosti na legislatívnu zmenu[1] vznikla štatutárnym orgánom obchodných spoločností, ako aj likvidátorom obchodných spoločností v likvidácii, zapísaných do Obchodného registra Slovenskej republiky („OR SR“) povinnosť zapísať do OR SR presne stanovené dodatočné identifikačné údaje. Aké konkrétne údaje je potrebné zapísať je uvedené v tabuľke nižšie. Termín na splnenie tejto povinnosti […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross