Spôsob správy privátneho majetku, ktorý odolá rizikám

20. 09. 2023

Zdroj: Hospodárske Noviny

Autori: David Neveselý, Patrícia Jamrišková

Roky budovania vlastnej firmy postupne prinášajú želané úspechy, majetok sa začína vytvárať aj hromadiť. Vedľa radosti tak začína byť aj starosťou. Vynárajú sa otázky ohľadne jeho rozumného zhodnocovania, ochrany, ako aj odovzdania ďalším generáciám. Spolu s nimi prichádzajú obavy o jeho stratu či „pokazenie“ detí prílišnou štedrosťou. Často nie je čas hľadať odpovede v predstihu.

Jednoduché riešenie predstavujú skúsení právnici David Neveselý, partner spoločnosti HAVEL & PARTNERS a senior advokátka Patrícia Jamrišková. Vravia, že vhodné nastavenie starostlivosti o majetok je zásadné pre jeho uchovanie v rodine. Za univerzálny a osvedčený nástroj aj pre slovenských podnikateľov, ktorí chcú dosiahnuť tento cieľ, považujú kombináciu rodinného holdingu s nadačným fondom vhodne doplnenú o závet či modifikáciu bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Holding ako rodinná banka

Holding v podobe akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje základ každej privátnej štruktúry a významný prvok ochrany majetku. Tvorí hranicu medzi osobnou a podnikateľskou sférou. Distribuujú sa doň výnosy prevádzkových spoločností, ktoré nemajú slúžiť pre ďalší rozvoj firmy a súčasne ich rodina nehodlá z rôznych dôvodov spotrebovať. Výplata dividend do holdingu totiž môže byť daňovo neutrálnou operáciou. Rodinný holding tak má charakter ochranného prvku. Chráni finančné aktíva pred rizikami prevádzkových spoločností a súčasne i pred rizikami ich nadmernej výplaty vlastníkom, ktorá je navyše daňovo zaťažená. Preto „rodinná banka“ prijaté podiely na zisku neznížené o žiadnu daň pravidelne zhodnocuje a vypláca do rodiny len tie prostriedky, ktoré rodina skutočne potrebuje na osobnú spotrebu. Pravidlá vyplácania sa nastavia podľa potreby a želania.

Nadačný fond ako inšpirácia

Podiely na holdingu vo vlastníctve človeka nie sú imúnne voči dedičskému konaniu, rozvodu, rodinným búrkam ochromujúcim majetok, preto sa zriaďuje nad holdingom niektorá z foriem fondu, typicky nadačný fond podľa českého práva. Nadačný fond je právnická osoba, do ktorej sa vloží rodinný majetok, napríklad podiel na holdingu alebo nehnuteľnosti, ktorý má slúžiť na dlhodobú podporu rodiny. Primárna úloha fondu je správa majetku podľa pravidiel zakladateľa a nielen finančná podpora beneficientov, typicky rodiny zakladateľa, opäť podľa jeho pravidiel. Tie môžu byť zmeniteľné, ale aj nemenné, podľa vôle zakladateľa. Týmto dosiahne postupné odovzdanie majetku potomkom bez ich pokazenia majetkovým nárazom – získaním veľkého majetku naraz. Pretože fond nemá vlastníka, nepodlieha doň vložený majetok dedičskému konaniu alebo vysporiadaniu v prípade rozvodu a je chránený aj pred „útokom“ na zakladateľa a jeho rodinu zo strany tretích osôb. Zabezpečuje sa tak vyššia miera ochrany majetku. Nevlastnenie však neznamená neovládanie. Fond je spravovaný správcom, ktorý má konať v súlade so stanovenými pravidlami. Správcom môže byť i zakladateľ fondu a aj občan Slovenskej republiky.
Holdingová štruktúra doplnená o nadačný alebo zverenecký fond predstavuje rokmi osvedčené riešenie používané na celom svete. Rodiny Porsche-Piëch alebo Baťa sú dobrým príkladom.

Odborníci zo spoločnosti HAVEL & PARTNERS odporúčajú inšpiráciu práve u nich.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross