ONE FAMILY OFFICE prináša novú komplexnú úroveň v oblasti správy majetku

Havelpartners Ofo Skupina Lowres 768x576 Web
15. 01. 2024

Na trh prichádza ONE FAMILY OFFICE, inovatívny multi family office poskytujúci nový rozmer v oblasti profesionálnej správy a ochrany majetku. Pre bonitné rodiny a jednotlivcov zaisťuje komplexné poradenské služby s medzinárodným presahom a maximálnym klientskym komfortom. ONE FAMILY OFFICE vznikol v spolupráci s najväčšou česko-slovenskou advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS. Združený majetok zakladateľov, partnerov a obmedzeného okruhu obchodných priateľov, ktorí sa podieľajú na platforme ONE FAMILY OFFICE, dosahoval k 1. 1. 2024 hodnotu 300 mil. eur. Spojením s ďalšími vytipovanými či už vopred dohodnutými partnermi by potom mal už počas roka 2024 dosiahnuť sumu 1 mld. USD, ktorá je nevyhnutná na úspešné pôsobenie na medzinárodnom trhu. Seniorní členovia tímu ONE FAMILY OFFICE pôsobia v Londýne a v Dubaji; v roku 2024 pripravuje multi family office rozšírenie pôsobenia o zastúpenie v Zürichu a Frankfurte.

Samotný servis ONE FAMILY OFFICE je založený na komplexných poradenských službách pre bonitné rodiny a jednotlivcov s disponibilným majetkom od 10 mil. USD (komplexné služby), ale jednotlivé koinvestičné príležitosti ONE FAMILY OFFICE prináša aj pre partnerov s disponibilným majetkom od 1 mil. USD. Bonitných osôb s disponibilným majetkom nad 1 mil. USD je podľa dostupných dát a štúdií v ČR a SR cca 50 tisíc,  osôb s celkovým majetkom nad 10 mil. USD potom niečo medzi 3 až 4 tisícmi.

„Keď dosiahnete úspech v podnikaní alebo inej činnosti a podarí sa vám vybudovať určitý objem majetku, prichádza otázka, ako ho efektívne spravovať, aby nestrácal hodnotu a ďalej sa rozvíjal. Túto otázku sme riešili aj my sami. Už v roku 2012 sme začali postupne vytvárať systém pre komplexnú správu, ochranu a finančné riadenie našich vlastných aktív vybudovaných vďaka nášmu pôsobeniu v advokácii. Teraz po viac ako 10 rokoch umožňujeme ďalším obchodným priateľom stať sa jeho rovnocennou súčasťou a na partnerskom princípe využívať výhody nášho multi family office. Na tieto účely sme založili spoločnosť ONE FAMILY OFFICE, ktorá umožňuje nielen zdieľanie skúseností a koinvestičných príležitostí na klubovom princípe, ale aj participáciu na spoločných projektoch a užšie prepojenie zúčastnených osôb a rodín,“ hovorí Jaroslav Havel, partner ONE FAMILY OFFICE a tiež riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

ONE FAMILY OFFICE so sídlom v Prahe a Bratislave je entitou pre správu súkromných investícií spoločníkov spoločnosti HAVEL & PARTNERS, ktorá je najväčšou advokátskou kanceláriou v strednej Európe. Spravuje predovšetkým fondy partnerov HAVEL & PARTNERS a niekoľkých blízkych obchodných priateľov. Zameriava sa na manažment investícií a funguje nezávisle od hlavnej činnosti HAVEL & PARTNERS v oblasti právnych služieb.

Neoddeliteľnou súčasťou unikátnej kombinácie služieb ONE FAMILY OFFICE je prístup k špičkovému servisu v oblasti právnej ochrany, správy rizík, daňového a účtovného poradenstva, corporate finance, starostlivosti o zdravie či zaistenie ochrany bezpečnosti osôb či dát alebo ochrany dobrého mena a povesti. Profesionálny tím sa tiež postará o splnenie všetkých zákonných povinností vrátane administratívy. ONE FAMILY OFFICE zároveň prináša svojim obchodným partnerom aj rozsiahle možnosti koinvestícií v ČR, SR aj v zahraničí vrátane ich pravidelného vyhodnocovania.

Tím tvorí 15 špičkových investičných profesionálov s mimoriadnymi skúsenosťami zo zahraničia aj z najväčších česko-slovenských finančných skupín či family officov, vrátane 4 partnerov, a tiež podporný tím skupiny pre privátnych klientov advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorý sa skladá z cca 50 právnych, daňových a účtovných poradcov s výnimočným know-how v oblasti služieb správy a ochrany majetku.

Spolu s Jaroslavom Havlom je ďalším partnerom ONE FAMILY OFFICE za poradenskú časť aj David Neveselý z advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorý má vo ONE FAMILY OFFICE na starosti oblasť ochrany majetku a jeho strategickej správy. „Zabezpečujeme komplexné služby štruktúrovania držby, ochrany a dlhodobej správy privátneho i podnikateľského majetku. A to vrátane zodpovedajúceho rozsahu fiduciárnej a trustovej služby – najmä s ohľadom na veľmi frekventované privátne nadačné a holdingové riešenia. Sústredíme sa na ochranu majetku pred negatívnymi vplyvmi aj dopadmi rodinných búrok či nešťastných udalostí,“ približuje Neveselý.

Rolls royce v oblasti investícií

Partnerkou ONE FAMILY OFFICE zodpovednou za investície je aj výkonná riaditeľka investičnej spoločnosti Verdi Capital Kateřina Zychová, ktorá má mnohoročné skúsenosti z práce pre veľké investičné banky na newyorskej Wall Street a v londýnskom City. „Vo ONE FAMILY OFFICE analyzujeme a vyhodnocujeme príležitosti, do ktorých chceme sami investovať. Vďaka šírke medzinárodných i miestnych kontaktov máme k dispozícii unikátny rozsah znalostí – pravidelné informácie od analytikov top globálnych investičných bánk, švajčiarskych či londýnskych privátnych bánk, ale aj popredných asset manažérov z regiónu strednej a východnej Európy, informácie z private ekvity, venture kapitálových aj hedgeových fondov. Podľa našich zistení ponúkame jedinečnú ponuku služieb multi family office výnimočnú v našom regióne svojím rozsahom informácií, tímom odborníkov a medzinárodným dosahom. Veríme, že v tomto sme úplne unikátni a môžeme bonitným rodinám poskytnúť vynikajúce analytické a investičné zázemie,“ opisuje Kateřina Zychová.

Na pozícii partnera pôsobí v spoločnosti aj Peter Bálint, ktorý v minulosti pracoval v poprednom slovenskom single family office alebo ako portfólio manažér hedgeových fondov. Vo ONE FAMILY OFFICE má na starosti zahraničné investície. „Obchodným partnerom chceme predstaviť príležitosti, ktoré sú tu nedostupné a ktoré v našom regióne doteraz v zásade nikto nerobil. Chceme sprostredkovať top mená – rolls royce v oblasti investícií, private equity, venture kapitálu, hedgeových fondov či iných alternatívnych investícií,“ uvádza Bálint. Zásadná je pritom ale bezpečnosť investícií, ktorá má vždy prednosť pred potenciálne vyšším výnosom.

Za vedenie slovenského tímu ONE FAMILY OFFICE sú priamo zodpovední partneri Jaroslav Havel, David Neveselý, Peter Bálint a spolu s nimi taktiež na pozícii Associated Partner  Štěpán Štarha. Štěpán Štarha, z advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorý vedie slovenský právny tím špecializovaný na služby pre privátnych klientov, má vo ONE FAMILY OFFICE na starosti oblasť ochrany majetku a jeho strategickej správy.

Medzinárodný dosah

Základným odlíšením ako aj dôvodom vzniku ONE FAMILY OFFICE bola potreba investovať efektívne a medzinárodne. „Preto sme oslovili profesionálov s investičnými skúsenosťami v zahraničí. Inšpiráciou pre nás sú aj zásady Warrena Buffetta a Charlieho Mungera zo spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorí sú považovaní za najlepších investorov od druhej svetovej vojny, a vychádzame aj z princípov Raya Dalia, ktorý vybudoval spoločnosť Bridgewater,  jednu z najvýznamnejších súkromných spoločností v Spojených štátoch,“ dopĺňa Jaroslav Havel.

Seniorní členovia tímu pôsobia okrem ČR a SR aj priamo v Londýne a v Dubaji. Aktuálne pripravuje multi family office zastúpenie v Zürichu a Frankfurte, kde chystá priame zastúpenie zároveň aj advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS.

Štruktúra ONE FAMILY OFFICE v zahraničí investuje a plánuje investovat do akcií dluhopisů, ale i do špičkových hedgeových fondů, private ekvity fondů a venture kapitálových fondů, zejména v USA. Dále pak i do individuálních privátních dealů v oblasti venture kapitálu, growth ekvity i IPO na zahraničních burzách, či do různých nemovitostních fondů nebo individuálních nemovitostí.

Servis ONE FAMILY OFFICE je zameraný na bonitné rodiny a jednotlivcov, medzi nimi môžu byť úspešní podnikatelia alebo manažéri, ktorí majú po desaťročiach praxe nazhromaždenú významnú časť svojho privátneho majetku; ale patria medzi nich aj vrcholoví športovci s výnimočným príjmom, ktorých kariéra môže náhle skončiť a hľadajú niekoho, kto im pomôže ich doterajší majetok chrániť a ďalej rozmnožovať. Expertízu môžu využiť aj úspešní ľudia na sklonku svojej profesijnej cesty, ktorí nemajú nástupcov v oblasti ochrany a správy majetku a hľadajú v tomto smere funkčné riešenie pre rodinu a ďalšie generácie.

Úspech spája

Popri špecializovaných tímoch zameraných na investičné príležitosti, poradenstvo v oblasti správy majetku, concierge služby, fiduciárny servis alebo filantropiu, sa ONE FAMILY OFFICE môže oprieť tiež o tzv. advisory board. Ide o voľné združenie rešpektovaných osobností z oblasti investícií, ekonomiky a biznisu zložené zo zástupcov podnikateľov, investorov a vysoko postavených manažérov, klientov a obchodných priateľov skupiny. Cieľom tejto neformálnej platformy je dlhodobo rozvíjať biznis, zdieľať skúsenosti a know-how aj investičné nápady a príležitosti, a ďalej podporiť intelektuálny, vzťahový a finančný rozvoj skupiny ONE FAMILY OFFICE, jej členov a partnerov.

„Obchodným partnerom ONE FAMILY OFFICE chceme umožniť využiť naše intelektuálne a vzťahové know-how vrátane marketingu či business developmentu tak, aby sme spoločne ochránili náš majetok. Zakladáme si pritom na pevných hodnotových pilieroch, ako sú strategické uvažovanie, individuálny prístup, špičkový tím a budovanie dlhodobých partnerstiev. Sme totiž presvedčení, že úspech nie je iba o krátkodobých ziskoch, ale aj o vízii, trpezlivosti a dôraze na hodnoty a etiku,“ uzatvára partner ONE FAMILY OFFICE Jaroslav Havel.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross