JUDr. Vladek Krámek

Partner
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
vladek.kramek@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Vladek Krámek sa špecializuje na poradenstvo súkromní klienti, štruktúrovanie ochrany súkromného majetku, obchodné právo právo obchodných spoločností, finančné právo a právo kapitálových trhov vrátane regulácia finančných produktov.

V oblasti poradenstva pre súkromných klientov sa zameriava na štruktúrovanie držby a ochrany súkromného majetku, budovanie súkromné podiely vrátane trustov alebo kvalifikovaných fondov investorov, ako aj otázky medzigeneračného prenosu kapitálu, vrátane správy rodinných kancelárií (zakladanie rodinných kancelárií, správa súkromných holdingové spoločnosti, poradenstvo v oblasti správy trustov vrátane daňového aspekty súkromných štruktúr).

V oblasti financií a kapitálových trhov sa zameriava najmä na právne a regulačné aspekty fondov kvalifikovaných investorov, kapitálový trh, reguláciu distribúcie na finančnom trhu a využívanie finančných nástrojov v rámci podnikových štruktúr.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2019 pracoval jedenásť rokov v spoločnosti Fincentrum, poprednej finančno-poradenskej spoločnosti, pričom posledných šesť rokov pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ pre právne záležitosti a dodržiavanie predpisov. Podieľal sa aj na predaji tejto skupiny súkromným kapitálovým investorom v roku 2013 a následne inštitucionálnemu investorovi, spoločnosti Swiss Life Group, v roku 2018. Bol tiež členom orgánov združení finančného poradenstva, napríklad členom predstavenstva CASF a členom poradného výboru európskeho združenia FECIF.

Členstvo v profesijných združeniach

  • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2007), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2008), titul JUDr.
  • poradenstvo pri zakladaní súkromných rodinných holdingových spoločností a ich reštrukturalizácii vrátane cezhraničného prvku
  • poradenstvo pri predaji významnej skupiny finančných poradcov
  • poradenstvo pri získavaní distribučných licencií od ČNB
  • poradenstvo pri nadobúdaní a následnom odpredaji rozhlasových spoločností
  • poradenstvo pri štruktúrovaní kapitálových a opčných programov
  • poradenstvo pri implementácii a nastavovaní procesov podľa IDD, PRIIPs, MiFID II, MCD/CCD, GDPR
  • poradenstvo pri štruktúrovaní fondu kvalifikovaných investorov s osobitným zameraním

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross