JUDr. Natalija Traurigová, Ph.D.

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
natalija.traurigova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Natalija Traurigová sa špecializuje na fúzie a akvizície, právne audity a právna previerka, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, energetika a dopravného práva a tiež koordinuje činnosť ruskej poradnej skupiny.

V oblasti akvizícií a predajov v posledných rokoch sa podieľala na viacerých transakciách na strane predávajúcich aj kupujúcich, najmä v oblasti v oblasti energetiky, dopravy, stavebníctva, strojárstva, výroby a priemyslu a súkromného kapitálu. Zameriava sa aj na otázky štruktúrovania spoločné podniky a právnu podporu pri vytváraní súvisiacich zmluvných vzťahov.

Keďže jej rodným jazykom je ruština, okrem poskytovania právnych služieb česky a anglicky hovoriacim klientom je Natalija Traurigova zodpovedná za poskytovanie komplexných právnych služieb rusky hovoriacim klientom, ako aj českým a zahraničným klientom pri podpore ich vstupu na trh alebo pri ich obchodných aktivitách v rusky hovoriacich krajinách, a to v oblasti strategických investícií, zakladania a riadenia spoločných podnikov, dodávok investičných celkov, ako aj realizácie zmlúv a riešenia sporov v týchto krajinách. V súčasnosti sa venuje aj otázkam medzinárodných sankcií vo vzťahu k Rusku.

Pred nástupom do našej kancelárie pracovala sedem rokov v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii Freshfields Bruckhaus Deringer a jej nástupníckej českej advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám, energetickému právu a právu medzinárodnej (najmä leteckej) dopravy a zasielateľstva. Jej prax zahŕňala aj projektové financovanie, napríklad v súvislosti s pilotným projektom BOT na výstavbu diaľnice v Českej republike alebo v súvislosti s projektom výstavby veľkokapacitnej papierne pripravovaným paralelne pre Českú republiku a Nemecko.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
ruština, čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2000), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2004), tituly Ph.D, JUDr.
 • poradenstvo významnej ruskej energetickej spoločnosti patriacej do štátneho konglomerátu v oblasti jadrovej energetiky pri akvizícii väčšinového podielu v českom výrobcovi komponentov pre jadrovú energetiku
 • poradenstvo českému výrobcovi plynovodných zariadení v súvislosti s realizáciou zmlúv na výstavbu plynovodov v Rusku s využitím úverov zabezpečených EGAP
 • poradenstvo poprednej britskej energetickej spoločnosti v súvislosti s navrhovanou akvizíciou regionálnych distribútorov elektriny v Českej republike
 • poradenstvo poprednému americkému poštovému a zasielateľskému operátorovi s celosvetovou pôsobnosťou v súvislosti s niekoľkými nadnárodnými akvizičnými a integračnými projektmi, korporátnou agendou a prípravou vzorovej dokumentácie pre zavedenie zasielateľských a prepravných služieb v Českej republike
 • poradenstvo zahraničnému investorovi v súvislosti s akvizíciou najväčšieho českého súkromného výrobcu elektriny
 • poradenstvo významnému nadnárodnému poskytovateľovi handlingových a servisných služieb v osobnej a nákladnej leteckej doprave v podnikových a zmluvných záležitostiach
 • poradenstvo poprednému českému výrobcovi leteckej techniky v súvislosti s viacerými projektmi vývoja civilnej leteckej techniky v spolupráci so zahraničnými partnermi a v súvislosti s úpravou zmluvných vzťahov v rámci dodávok vojenskej leteckej techniky
 • poradenstvo americkému investorovi v súvislosti s akvizíciou českej dcérskej spoločnosti významného distribútora technických plynov
 • poradenstvo poprednému českému výrobcovi nákladných vozidiel v súvislosti s realizáciou zmluvných vzťahov a riešením sporov týkajúcich sa dodávok nákladných vozidiel do Ruska
 • poradenstvo významnému ruskému výrobcovi ťažkých strojárskych zariadení pri akvizícii českej spoločnosti pôsobiacej v oblasti výroby komplexných strojov a zariadení pre vodné a veterné elektrárne
 • poradenstvo poprednému ruskému poskytovateľovi telekomunikačných služieb v súvislosti s viacerými právnymi auditmi českej dcérskej spoločnosti súvisiacimi s emisiou eurobondov materskou spoločnosťou, rozsiahle podnikové a zmluvné poradenstvo
 • poradenstvo významnej zahraničnej leteckej skupine pri akvizícii českého výrobcu komponentov pre letecký priemysel
 • dlhodobé poradenstvo poprednému českému developerovi v súvislosti s realizáciou niekoľkých rozsiahlych developerských projektov v oblasti bytovej a komerčnej výstavby v hlavnom meste Prahe. Praha
 • dlhodobé poradenstvo významnému investičnému fondu v súvislosti s komplexnou právnou podporou pri realizácii akvizícií pre následnú realizáciu developerských projektov v oblasti priemyselnej výstavby a logistiky v Českej republike a Poľsku
 • poradenstvo českej strojárskej spoločnosti v súvislosti so založením spoločného podniku s čínskym výrobcom oceľových diskov pre automobilový priemysel
 • poradenstvo významnému českému developerovi v súvislosti s akvizíciou filmového štúdia v Srbsku a založením spoločného podniku v Srbsku
 • dlhodobá komplexná podpora popredného svetového výrobcu športového oblečenia a obuvi v súvislosti s celkovou koordináciou a vyjednávaním podmienok prenájmu obchodných priestorov v jednotlivých nákupných centrách v regióne východnej Európy a Ázie

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross