Mgr. Pavla Kaufmannová

Vedúci advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
pavla.kaufmannova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Pavla Kaufmannová sa špecializuje na pracovné a zahraničné právo.

V oblasti pracovného práva sa zameriava najmä na otázky uzatvárania a ukončovania pracovných pomerov, stanovovania odmeňovania zamestnancov, prípravy pracovnoprávnej dokumentácie, interných predpisov zamestnávateľov, pracovnoprávnej previerky, pracovnoprávnych aspektov transakcií a ochrany osobných údajov.

V oblasti cudzineckého práva sa zameriava na získavanie pracovných povolení a povolení na pobyt pre zamestnancov z nečlenských krajín EÚ vysielaných nadnárodnými spoločnosťami na prácu do Českej republiky, získavanie povolení na prechodný a trvalý pobyt pre cudzincov a ďalšie otázky súvisiace s cudzineckým právom.

Pred nástupom do kancelárie pracovala takmer päť rokov ako právna asistentka a potom ako advokátsky koncipient v našej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach

 • Česká advokátska komora
Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2014), Mgr.
 • poradenstvo nadnárodnej spoločnosti pri vstupe na český trh z pohľadu pracovného práva
 • poradenstvo a podpora medzinárodnej spoločnosti pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie vrátane interných predpisov
 • poradenstvo pri reštrukturalizácii podnikov z hľadiska pracovného práva
 • poradenstvo pri vyšetrovaní mobbingu na pracovisku
 • poradenstvo v oblasti interných vyšetrovaní zamestnancov
 • poradenstvo nadnárodnej spoločnosti pri získavaní povolenia pre pracovné agentúry;
 • poradenstvo nadnárodným spoločnostiam pri vysielaní zamestnancov z USA, Mexika, Brazílskej federatívnej republiky, Ruskej federácie, Čínskej ľudovej republiky a ďalších krajín na prácu v Českej republike
 • poradenstvo pri získavaní českého občianstva
 • poradenstvo pri získavaní prechodného a trvalého pobytu
 • poradenstvo pri získaní zamestnaneckej karty, modrej karty, krátkodobého víza a dlhodobého víza
 • poradenstvo pri získavaní pracovného povolenia
Úvod roka je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS tradične spätý s interným povyšovaním, od 1. januára 2024 sa na seniornejšie pozície posúva celkom 15 právnikov a právničiek. Na úrovni counsel najnovšie pôsobia Pavel Ondrák a Petr Vohnický a kancelária tiež prvýkrát obsadzuje pozíciu Legal Technologist, ktorú zastáva Jiří Nečas. „Aj v novom roku pokračujeme […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross