Zákaz vychádzania a jeho dopad na zamestnávateľov a možnosti čerpania príspevkov na mzdu zamestnancov v rámci rozšíreného programu „Prvá pomoc +“

02. 11. 2020

Autori: Ondřej Majer, Štěpán Štarha, Lenka Ostró

Uznesením č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 vláda Slovenskej republiky vydala zákaz vychádzania v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a obmedzila tak vstup do obchodných domov a predajní okrem potravín, drogérii a lekárni, pričom predajne mohli ostať otvorené. Následne Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 693 zo dňa 28. októbra 2020 došlo k rozšíreniu a predlženiu zákazu vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. Rozšírený zákaz vychádzania sa nevzťahuje na občanov s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, vykonaným najviac 24 hodín pred 24. októbrom 2020.

Aké povinnosti z uvedeného zákazu platia pre zamestnancov a ako môžu zamestnávatelia zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov Vám prinášame v krátkom prehľade nižšie.

V prípade, že zamestnanec má výsledok RT-PCR alebo antigénového testu pozitívny, je povinný ostať v 10-dňovej domácej karanténe, pričom musí kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie. Počas takejto „pandemickej“ práceneschopnosti zamestnanec dostáva nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne od prvého dňa, tzv. pandemická PN.

Zamestnanci, ktorí sa nedajú testovať, taktiež nemôžu v uvedenom období prísť do zamestnania a sú povinní ostať v domácej karanténe aspoň 10 dní. Podľa Zákonníka práce ide v takom prípade o osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca.

Zamestnanec je povinný o svojej prekážke v práci vopred informovať zamestnávateľa a dohodnúť sa buď na práci z domu, v prípade, že to povaha práce pripúšťa, alebo na čerpaní dovolenky. V prípade, že ani jedna z uvedených alternatív neprichádza do úvahy, máme za to, že ide o prekážku na strane zamestnanca. Počas uvedenej prekážky je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku avšak zamestnancovi nie je povinný poskytnúť náhradu mzdy. Zamestnanec má teda tzv. neplatené voľno.

Zamestnávatelia majú právo na to, aby im zamestnanec po celoplošnom testovaní preukázal, že má negatívny test na COVID-19, či už z celoplošného testovania alebo z iného schváleného testovania, prípadne, aby sa preukázal potvrdenou výnimkou, že test nemusel absolvovať. V prípade, že sa zamestnanec nevie takýmto testom alebo výnimkou z testovania preukázať, zamestnávateľ je povinný mu zakázať vstup na pracovisko.

Tento údaj sú zamestnávatelia oprávnení žiadať od zamestnancov zmysle vydanej vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2020.

Prvá pomoc +

Zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 a zvyšujúci sa počet infikovaných ľudí ochromil aj mnoho prevádzok v rôznych sektoroch. Vláda preto predstavila nový program štátnej pomoci pre dotknutých podnikateľov pod názvom „Prvá pomoc +“. Stručný prehľad zmien o novej štátnej pomoci zasielame nižšie.

Podnikatelia môžu požiadať o štátnu pomoc podľa projektu „Prvá pomoc +“ podľa upravených podmienok prvýkrát za mesiac október 2020, pričom všetky detailnejšie informácie, ako o pomoc požiadať, sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk, tak ako boli doteraz zvyknutí.

Okrem zmeny podmienok, vláda aj predĺžila obdobie počas ktorého zamestnávatelia môžu o príspevok žiadať na mesiace január až marec 2021.

Existujúcim žiadateľom bude úrad práce od 2. novembra 2020 posielať dodatky k už uzatvoreným dohodám. Noví žiadatelia, ktorí nemajú s úradom práce podpísanú dohodu, môžu požiadať o pomoc v týždni od 9. novembra 2020 do 31. januára 2021.

V rámci prvej skupiny môžu o príspevok opäť žiadať zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť alebo zakázať prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, pričom opatrenie prináša nasledovné zmeny:

  • Nový príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnanca sa zvýšil z 80 % hrubej mzdy na 80 % z celkovej ceny práce - to znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi aj časť odvodov hradených zamestnávateľom za zamestnanca;
  • Rozšírila sa možnosť požiadať o príspevok aj na zamestnanca, ktorý nastúpil najneskôr do 2.9.2020;
  • Rozšírila sa aj skupina žiadateľov o tých, ktorí spustili prevádzku najneskôr k 2.9.2020.

V rámci tretej skupiny, t.j. zamestnávateľov zasiahnutých súčasnou mimoriadnou situáciou, ktorí však nezatvorili svoje prevádzky z dôvodu uvedeného Opatrenia, platia tiež upravené pravidlá:

  • Rozšírila sa možnosť požiadať o príspevok aj na zamestnanca, ktorý nastúpil najneskôr do 2.9.2020;
  • Rozšírila sa aj skupina žiadateľov o tých, ktorí spustili prevádzku najneskôr k 2.9.2020;
  • V rámci opatrenia 3A), kedy zamestnávateľ nevie prideľovať zamestnancovi práci, pričom však prevádzka nie je povinne zatvorená, sa výška príspevku zvyšuje na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky 1.100 EUR.
  • V rámci opatrenia 3B) môže zamestnávateľ žiadať o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa, aj tu však došlo k zvýšeniu príspevku o 50 %.

Okrem vyššie uvedenej pomoci pre právnické osoby – zamestnávateľov, vláda navýšila finančný príspevok aj v skupinách určených pre SZČO. Okrem toho štát poskytnutie tzv. SOS dotáciu pre občanov, ktorí v čase krízovej situácie stratili prácu, a to v hodnote 300 EUR.

Špeciálnu pomoc v celkovej výške 100 mil. EUR dostanú podnikatelia v cestovnom ruchu. Žiadať o ňu môžu reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá, historické pamiatky a turistické atrakcie a prevádzky vlekov a lanoviek (zoznam oprávnených prijímateľov špecifikuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Podmienkou pre požiadanie tejto podpory je, že v období od 1. apríla 2020 až 31. decembra 2021 klesli tržby podnikateľom v tomto sektore o viac ako 40 % v dôsledku pandémie v porovnaní s rokom 2019, pričom príspevok bude od 1,4 % až do 10 % v závislosti od poklesu tržieb.

Záver

Hoci dlhotrvajúca krízová situácia na trhu je pre mnohých podnikateľov neúnosná, navýšenie štátnej pomoci a zmena podmienok prijatých aktívnych opatrení na trhu práce môže mať pozitívne dopady, aj keď ich účinnosť sa prejaví až následne. Výsledky ale môžu čiastočne skresliť aj opatrenia na postupné uvoľňovanie ekonomiky, prípadne jej ráznejšie uzatvorenie. Vývoj samozrejme budeme sledovať a o novoprijatých opatreniach Vás budeme informovať.

Kľúčové kontakty

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross