Ochrana majetku nie je luxus, ale nevyhnutnosť

Havel Neveselý
19. 06. 2024

Zdroj: Forbes

Autori: Rozhovor Jaroslav Havel, David Neveselý

Ako ochrániť vybudovaný majetok, ako ho efektívne spravovať a zachovať pre rodinu a nástupcov? Otázka pre tých, ktorí uspeli v biznise. Odborníci z One Family Office odporúčajú ako vhodné riešenie kombináciu holdingovej štruktúry a nadačného fondu.

Bezpečný prístav

Reakciou na trend presunu majetku od vlastníkov, ktorí ho budovali posledné desaťročia, k správcom, ktorí ho majú zhodnocovať, je holding doplnený o nadačný fond. Rodiny čoraz častejšie presúvajú rodinné aktíva vrátane podielu v rodinných firmách do efektívnej štruktúry ochrany a správy majetku. „Základom je rozumne vystavaný systém s cieľom zabezpečiť celistvosť a dlhodobú ochranu rodinného majetku pred negatívnymi vonkajšími vplyvmi,“ vysvetľuje partner spoločnosti David Neveselý.
Základ tvorí väčšinou privátny holding, ktorého funkciou nie je podnikanie, ale držba a správa najmä finančných aktív a majetkových účastí v obchodných spoločnostiach. „Holding odporúčame doplniť o ďalší právny inštitút – najčastejšie nadačný fond, ktorý je bezpečným prístavom umožňujúcim okrem držby, nerozdrobovania a správy majetku aj jeho distribúciu k rodine a ochranu pre ďalšie generácie,“ dopĺňa riadiaci partner Jaroslav Havel. Nadačné fondy sa na Slovensku zatiaľ nedajú zakladať, preto sa mnohé rodiny obracajú na osvedčené české riešenie. Nadačný fond umožňuje zakladateľovi samostatnú správu a flexibilitu.

Existuje riešenie

Tento krok nie je len o riadenom presune majetku na ďalšiu generáciu, ale podnikatelia stále viac po vzore moderných západných rodín vyhľadávajú aktívnu pomoc s technickou či plnou správou aktív v prospech rodiny a jej dlhodobých cieľov. K tým patrí celistvosť rozumne alokovaného majetku, pravidelný výnos pokrývajúci potreby talentovaných či potrebných potomkov alebo dodržiavanie kľúčových hodnôt rodiny. Dôvodom je, že zakladatelia firiem z deväťdesiatych rokov a úspešní manažéri sa blížia k dôchodkovému veku. Často však nemajú dostatočne motivovaných nástupcov, ktorí by prevzali firmu alebo sa starali o správu rodinných aktív v prospech celej rodiny. Odovzdanie majetku a firmy ďalšej generácii sa veľakrát nedarí. Cieľom efektívnych štruktúr pritom nie je nútene odovzdať spoločnosť alebo majetok niekomu, kto nemá záujem o jeho rozvoj a zlepšenie. „Naopak, stať sa (iba) správcom majetku môže byť motivujúce nielen pre potomkov – najmä v prípade, že rodičia môžu k deťom pripojiť profesionálnych správcov v tandeme,“ dodáva David Neveselý.


Podnikatelia chcú často diskutovať o profesionálnom riadení aktív, aby sa mohli sústrediť na hlavnú podnikateľskú činnosť. One Family Office, nový multifamily office, ktorý vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Havel & Partners, im v tom vychádza v ústrety. Komplexný servis je zabezpečený prostredníctvom tímu pre privátnych klientov, ktorý tvorí približne päťdesiat právnych a daňových poradcov, s podporou infraštruktúry viac ako sedemstopäťdesiat spolupracovníkov skupiny Havel & Partners, vďaka ktorým vie One Family Office navrhnúť nákladovo efektívne a daňovo racionálne štruktúry, ktoré chránia rodinný majetok a podporujú jeho rozvoj.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross