Mgr. Kateřina Kabátová

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
katerina.kabatova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Kateřina Kabátová sa špecializuje na oblasť práva obchodných spoločností, práva premien obchodných spoločností, oblasť korporátnych a daňových reštrukturalizácií podnikateľských skupín a úpravu vzťahov medzi spoločníkmi/akcionármi.

Ďalej sa venuje právnemu poradenstvu pre privátnu klientelu zahŕňajúcemu komplexné riešenie medzigeneračného transferu kapitálu, vytváranie tzv. family office štruktúr pre správu majetku a súvisiace nastavenie holdingových usporiadaní a fondových štruktúr.

Spoluprácu s našou advokátskou kanceláriou začala už v čase štúdia na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v roku 2015. Počas štúdia sa tiež zúčastnila programu Erasmus+ na Radboud University Nijmegen.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
 • Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha (2018), titul Mgr.
 • Radboud University Nijmegen, Právnická fakulta, Nijmegen, Holandsko (2017–2018), program Erasmus+
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej na trhu Prime Market Burzy cenných papierov Praha
 • poradenstvo v súvislosti so zakladaním a zánikom obchodných spoločností, odštepných závodov, spolkov, nadácií, a ďalších foriem právnických osôb
 • poradenstvo v súvislosti s premenami obchodných spoločností a ďalších foriem právnických osôb
 • poradenstvo pri zvyšovaní základného imania
 • poradenstvo pri zakladaní osobných holdingových štruktúr privátnym klientom s dôrazom na zabezpečenie potrieb rodiny, medzigeneračného transferu kapitálu a diverzifikáciu rizík
 • komplexné právne poradenstvo významnej českej zbrojárskej skupine
 • poradenstvo obchodným spoločnostiam, akcionárom a spoločníkom v súvislosti s realizáciou valných zhromaždení
 • riešenie korporátnych sporov medzi spoločníkmi a akcionármi
 • nastavenie manažérskych programov, opčných programov a akcionárskych zmlúv
 • poradenstvo pri právnych previerkach (due diligence) českých spoločností za účelom ich akvizície
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS poskytovala právne poradenstvo spoločnosti JSK Investments s.r.o. a jej spoločníkom Simone a Jaromírovi Kijonkovým pri predaji stopercentného podielu v spoločnosti Packeta s.r.o. Packeta je materská spoločnosť významnej tuzemskej technologicko-logistickej spoločnosti Zásilkovna, ktorá pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v ďalších krajinách EÚ. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross