Mgr. Kateřina Bárová

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
katerina.barova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Kateřina Bárová sa špecializuje na rodinné a trestné právo.

V oblasti rodinného práva sa zameriava najmä na právne poradenstvo a zastupovanie klientov pred súdmi v konaniach týkajúcich sa úpravy styku s maloletými deťmi, t. j. určenia starostlivosti o maloleté deti, vhodnej úpravy styku s nimi alebo určenia primeranej výšky výživného. Zaoberá sa aj rozvodom, vysporiadaním spoločného majetku a právnou pomocou slobodným matkám alebo rozvedeným manželkám pri uplatňovaní ich práva na výživné voči povinnému. Má tiež skúsenosti s konaniami s medzinárodným presahom vo veci návratu maloletých detí do miesta ich obvyklého pobytu.

V oblasti trestného práva sa zameriava predovšetkým na obhajobu obvinených v prípravnom konaní a v konaní pred súdom, čo spravidla zahŕňa účasť na všetkých trestných konaniach a prípravu relevantných podkladov pre obhajobu obvinených v trestnom konaní. V prípade prevzatia zastupovania po právoplatnom skončení trestnej veci sa zaoberá napríklad aj žiadosťami o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, žiadosťami o podmienečné odpustenie zvyšku trestu, zákazom činnosti alebo prípravou žiadostí o obnovu konania. Okrem iného pomáha poškodeným osobám aj v trestnom konaní, kde obhajuje práva poškodených a ich nároky na prípadné odškodnenie.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2021 pracovala ako asistentka sudcu na Obvodnom súde pre Prahu 9 (trestný úsek) a tiež ako asistentka sudcu na Vrchnom súde v Olomouci (civilný úsek). Následne prestúpila do advokácie a od roku 2014 pôsobila vo viacerých advokátskych kanceláriách, kde poskytovala všeobecnú prax a postupne sa začala špecializovať na rodinné a trestné právo a exekučné a insolvenčné konania.

V rámci Českej advokátskej komory je zapojená do projektu Advokáti do škôl.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2012), titul Mgr.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross