Mgr. Petr Potůček

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petr.potucek@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Petr Potůček sa špecializuje na korporátne právo zahŕňajúce medzinárodné a tuzemské akvizície spoločností. Ďalej poskytuje poradenstvo v oblasti premien obchodných spoločností, ako aj v súvisiacich oblastiach obchodného, občianskeho a správneho práva.

Dlhodobo sa zameriava na právne poradenstvo pre privátnu klientelu, pričom svoje právne služby poskytuje vždy komplexne, s prihliadnutím na všetky daňové a účtovné konsekvencie. V rámci poskytovania právnych služieb investičným spoločnostiam sa zaoberá aj otázkami skupinového financovania a daňovej optimalizácie.

Petr Potůček pôsobí v našej kancelárii od roku 2015 s ročnou prestávkou v justícii, v rámci ktorej sa špecializoval na súdne spory s cudzím prvkom a konanie podľa piatej časti občianskeho súdneho poriadku, ktoré je špecifické najmä existenciou predchádzajúceho rozhodnutia správneho orgánu.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
  • Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha (2020), titul Mgr.
  • komplexné právne poradenstvo investičnej skupine pri kúpe a následnej rekonštrukcii nehnuteľností v rámci rezidenčného developmentu
  • právne poradenstvo pri zakladaní a nastavovaní fungovania nadačného fondu klienta
  • komplexné právne poradenstvo pri tuzemských i zahraničných premenách v rámci investičnej skupiny
  • právne poradenstvo pri zakladaní, nastavovaní vnútorných pravidiel corporate governance aj likvidácii obchodných korporácií podnikateľského zoskupenia
  • právne poradenstvo v sporoch so správnymi orgánmi pri realizácii stavebných zámerov klienta

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross