JUDr. Mgr. Marta Fantová Argalášová

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
marta.fantova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Marta Fantová Argalášová sa špecializuje na rodinné a reštitučné právo.

V oblasti rodinného práva sa zameriava najmä na poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v konaniach o úprave pomerov k maloletým deťom. Klientom poskytuje poradenstvo v oblasti úpravy starostlivosti o maloleté deti, styku rodiča, ktorý nemá trvalý pobyt v SR, a blízkej osoby s maloletými deťmi a výživného pre maloleté aj plnoleté deti, a to vo fáze vyjednávania mimosúdnych dohôd, ako aj v súvislosti so zastupovaním pred súdmi. Zastupuje klientov aj pri vymáhaní nárokov nevydatých matiek, výživného (ne)rozvedených manželov a detí a v ďalších situáciách súvisiacich s rozpadom vzťahu. V tejto súvislosti sa zaoberá aj otázkami súvisiacimi so spoločným majetkom manželov, jeho zriadením aj vysporiadaním.

V oblasti reštitučného práva má skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi v konaniach o nahradenie prejavu vôle štátu vo veci
tzv. náhradných pozemkov osobám, ktorých predkovia boli v minulosti o pozemky pripravení. Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracovala šesť rokov v pražskej advokátskej kancelárii so všeobecnou praxou, kde sa okrem svojej hlavnej špecializácie venovala aj školskému a dedičskému právu, spolupráci na rozsiahlych trestných veciach, ako aj občianskoprávnym sporom vo všetkých fázach súdneho konania.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, taliančina, angličtina, francúzština
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2019), titul JUDr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2017), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (2017), titul Mgr.
  • Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà giuridica, Itálie (2014/2015), program Erasmus+

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross