JUDr. Mgr. Marta Fantová Argalášová

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
marta.fantova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Marta Fantová Argalášová sa špecializuje na oblasť rodinného a dedičského práva.

V oblasti rodinného práva sa zameriava predovšetkým na poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v konaniach o úpravu pomerov k maloletým deťom a v rozvodovom konaní, a to tak vo fáze rokovaní o mimosúdnych dohodách, ako aj v rámci zastupovania pred súdmi. Klientom poskytuje poradenstvo v oblasti manželského majetkového práva, a to tak z pohľadu prevencie (úprava manželského majetkového režimu), ako aj pri riešení vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to aj s cezhraničným prvkom. V rámci svojej praxe sa venuje otázkam spojeným s domácim násilím a komplexnej pomoci obetiam nielen v rámci rozvodových a opatrovníckych konaní.

V oblasti dedičského práva poskytuje poradenstvo pri štruktúrovaní dedičského nástupníctva vrátane správy pozostalosti, venuje sa zastupovaniu klientov v dedičských konaniach a dedičských sporoch, ako aj riešeniu otázok spojených s náhlym narušením spôsobilosti na právne úkony.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracovala šesť rokov v pražskej advokátskej kancelárii s generálnou praxou, kde sa v rámci svojho pôsobenia, okrem svojej hlavnej špecializácie, venovala reštitučnému právu, najmä zastupovaniu klientov v konaní o nahradení prejavu vôle štátu pri vydaní tzv. náhradných pozemkov osobám, ktorých predkom boli pozemky v minulosti odňaté, ale aj spolupráci na rozsiahlych trestných kauzách a civilnému procesu pri riešení súdnych sporov vo všetkých fázach súdneho konania.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, taliančina, angličtina, francúzština
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2019), titul JUDr.
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2017), titul Mgr.
  • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha (2017), titul Mgr.
  • Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà giuridica, Itálie (2014/2015), program Erasmus+
Začiatok leta je v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS rovnako ako v minulých rokoch spätý s vlnou interných povýšení, ktorá je tento rok rekordná. Novým spoločníkom sa stáva s účinnosťou od 1. júla Jiří Kunášek, na pozíciu partnerky a partnera postupujú Veronika Bočanová a Ivan Houfek. Na seniornejšie pozície sa posúva ďalších 25 advokátov a advokátok. […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross