Ing. Martina Jelínková

Daňová manažérka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
martina.jelinkova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Martina Jelínková sa špecializuje na dane z príjmov fyzických osôb, sociálne a zdravotné poistenie.

V oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb sa zameriava najmä na prípravu daňových priznaní, najmä tých s prvkami medzinárodného zdaňovania (cezhraničné aktivity, portfóliá zahraničných investícií), a na poradenstvo v oblasti zdaňovania príjmov expatriantov, vrátane nastavenia mzdovej agendy, štruktúry vysielania a uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Špecializuje sa tiež na oblasť daňovej rezidencie, zamestnaneckých výhod, vysielacích štruktúr a daňovej ochrany, zamestnaneckých opčných a akciových plánov, zdaňovania kapitálových príjmov alebo príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti. V oblasti sociálneho a zdravotného poistenia sa zameriava najmä na aplikáciu medzinárodných predpisov (nariadenia EÚ, bilaterálne zmluvy), ktoré vedú k správnemu nastaveniu príslušnosti k poistným predpisom a zabezpečeniu certifikátov A1.

Pred nástupom do našej spoločnosti v roku 2019 pracovala takmer deväť rokov v daňovom oddelení spoločnosti Ernst & Young, kde sa zaoberala najmä problematikou expatriantov v oblasti dane z príjmov fyzických osôb a súvisiacich oblastiach. Počas svojho pôsobenia bola vyslaná aj na oddelenie globálnej mobility v Londýne.

Členstvo v profesijných združeniach

Komora daňových poradcov Českej republiky (KDPČR)
Sekcia dane z príjmov fyzických osôb KDPČR

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Vysoká škola ekonomická, Fakulta financií a účtovníctva, Praha (2009), titul Ing.

Príklady daňového poradenstva

  • daňové poradenstvo pre české firmy, ich zahraničných zamestnancov a zamestnancov vyslaných do zahraničia, adekvátne nastavenie mzdovej agendy
  • poradenstvo v oblasti globálnej mobility vrátane štruktúr vysielania, vyrovnávania daní
  • príprava daňových priznaní pre fyzické osoby - investorov, samostatne zárobkovo činné osoby vrátane prípravy daňových výkazov, zamestnancov
  • komunikácia s expatriantmi v súvislosti so zriadením ich vyslania vrátane informácií o českých daňových predpisoch a ustanoveniach konkrétnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (orientačné hovory)
  • poradenstvo pri určovaní sociálneho a zdravotného poistenia
  • poradenstvo pri vytváraní zamestnaneckých opčných a akciových plánov
  • poradenstvo pri určovaní daňovej rezidencie
  • pomoc pri vrátení daní zrazených v zahraničí nad rámec zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • poradenstvo v oblasti daňového zaobchádzania s odmenami za prácu z domova

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross