Mgr. Kateřina Surková

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
katerina.surkova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Kateřina Surková sa špecializuje na právo obchodných spoločností, reštrukturalizáciu spoločností, vytváranie holdingových štruktúr, ako aj akvizície a predaj spoločností.

V oblasti obchodného práva sa zameriava predovšetkým na právo obchodných spoločností, všetky typy transformácií spoločností, ako sú fúzie alebo rozdelenia, a to tak vnútroštátne, ako aj so zahraničným prvkom. Zároveň má rozsiahle skúsenosti s vytváraním českých a zahraničných holdingových štruktúr alebo s nastavovaním a riešením vzťahov medzi akcionármi.

V oblasti akvizícií a predajov sa v posledných rokoch podieľala na niekoľkých významných transakciách s nehnuteľnosťami, a to na strane predávajúcich aj kupujúcich.

Do našej advokátskej kancelárie nastúpila v roku 2007 a postupne v nej pracovala ako koncipientka a advokátska koncipientka. Pracovala aj ako právnička v PwC Legal a v roku 2018 sa vrátila do našej firmy ako senior právnička.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta (2007), titul Mgr.
 • University of Technology in Sydney (2010), titul LL.M.
 • komplexné právne poradenstvo pri reštrukturalizácii významnej stavebnej skupiny v Českej republike
 • právne poradenstvo pri vnútroskupinovej fúzii bankovej inštitúcie pôsobiacej v Českej republike a v zahraničí
 • transformácia významných českých spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle
 • súkromné poradenstvo pre popredných českých súkromných klientov vrátane vytvárania štruktúr fondov s medzinárodným prvkom
 • komplexné poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností pre popredné české spoločnosti alebo dcérske spoločnosti zahraničných investorov, ktoré pôsobia okrem iného v stavebníctve, strojárstve alebo chemickom priemysle
 • právne poradenstvo v súvislosti so zmenou zakladateľských listín a stanov spoločností v súvislosti s ich prispôsobením novej súkromnoprávnej úprave
 • poradenstvo pri právnej previerke v súvislosti s akvizíciou popredných spoločností pôsobiacich napríklad v oblasti developmentu, stavebníctva, strojárstva, potravinárstva alebo automobilového priemyslu
 • poradenstvo pri akvizícii významnej kancelárskej budovy v Prahe
 • právne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti v Severomoravskom kraji
 • právne poradenstvo pri predaji developerského projektu v Prahe

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross