Mgr. Jan Šplíchal

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jan.splichal@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Špecializuje sa na právo nehnuteľností a stavebné právo a zmluvné právo.

Podieľal sa na viacerých transakciách v oblasti nehnuteľností, ktoré sa týkali predaja a kúpy nehnuteľností, ako aj spoločností vlastniacich nehnuteľnosti v Českej republike, pričom predmetom transakcií boli najmä stavebné pozemky, bytové domy alebo administratívne budovy. Jan má skúsenosti s vykonávaním komplexných due diligence projektov a projektových spoločností. Poskytoval právne poradenstvo v súvislosti s rokovaniami o nájomných zmluvách, najmä pre prenajímateľov a nájomcov v obchodných centrách alebo pre klientov vlastniacich bytové domy, obchodné priestory a iné nehnuteľnosti. Poskytoval tiež právne služby súkromným subjektom pri kúpe bytov, domov alebo rekreačných domov.

V oblasti stavebníctva poskytoval klientom poradenstvo v súvislosti s výstavbou komerčných nehnuteľností, ako sú kancelárie alebo budovy služieb, bytové domy alebo komplexy rodinných domov.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie v roku 2022 pracoval ako právny asistent v niekoľkých českých advokátskych kanceláriách a po ukončení štúdia ako koncipient a advokát takmer päť rokov v stredne veľkej advokátskej kancelárii so zameraním na nehnuteľnosti, transakčné, obchodné a zmluvné právo.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2017), titul Mgr.
 • účasť na príprave a vyjednávaní komplexnej zmluvnej dokumentácie pre akvizíciu developerského projektu a vstup investorov do tohto projektu v hodnote 1 miliardy Kč
 • vykonanie série due diligence nehnuteľných jednotiek na účely ich kúpy a následnej výstavby developerských projektov vrátane analýzy správnych rozhodnutí, stanovísk a súvisiacich dokumentov, ako aj vykonanie série due diligence v súvislosti s akvizíciou fungujúcich maloobchodných parkov
 • poradenstvo pri akvizícii, ukončení existujúcich nájomných zmlúv a následnej rekonštrukcii bytového domu v centre Prahy v hodnote viac ako 200 miliónov Kč
 • vypracovanie viacerých zmlúv o zriadení vecného bremena a práva stavby vrátane atypických a veľmi individualizovaných vecných bremien
 • vypracovanie série nájomných zmlúv pre klienta vlastniaceho nákupné centrum, poradenstvo nájomcom
 • účasť na príprave a rokovaní o zmluve o dielo na výstavbu súboru fotovoltaických elektrární v Maďarsku
 • poradenstvo pri odstraňovaní cudzej stavby na pozemku klienta
 • poradenstvo a zastupovanie klientov v súdnych sporoch týkajúcich sa platenia nájomného a vysťahovania nájomníkov po skončení nájomnej zmluvy
 • účasť na príprave zmluvy o správe hradu a súvisiacich pozemkov
 • príprava kompletnej predajnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s predajom bytov, komerčných jednotiek a domov v rámci viacerých developerských projektov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross