Bezpečnosť dát a osobných údajov

Popis služby
Ocenenia a médiá
Tím

Big Data. AI. Dátová ekonomika. Dátová stratégia. Kybernetická hrozba. Hackerský útok. Internet vecí. Inovácie. Prepojenosť. Zdieľanie. Privacy by Design. Elektronizácia. Data governance. Corporate governance. Business continuity.

Tieto pojmy, ktoré sa integrujú v oblastiach ako je kyberbezpečnosť, GDPR a dáta spolu úzko súvisia a ich úspešné prepájanie prináša nové príležitosti 21. storočia.

Sme plne pripravení spoločne s vami tieto nové príležitosti rozvíjať a pomôcť vám s orientáciou v čoraz komplexnejšej spleti regulačných pravidiel. Pomôžeme vám s ochranou pred rizikami a umožníme vám vedome pracovať s rizikami nevyhnutnými. Sme schopní vám byť ihneď k dispozícii v prípade akéhokoľvek problému. Či už predávate tovar, poskytujete služby, zaoberáte sa logistikou, vyvíjate nové lieky, fúzujete so spoločnosťou s kľúčovým dátovým biznisom, implementujete nové technológie alebo zatiaľ netušíte, kam vás výskum zavedie v nasledujúcich rokoch, sme tu pre vás. Naši odborníci majú skúsenosti s fungovaním mnohých podnikateľských odborov, rozumejú obchodným vzťahom a vášmu biznisu ako vaši obchodní partneri. Partneri, ktorí vedia počúvať a pomôcť ďalej rozvíjať vaše podnikanie.

Dlhodobo sa venujeme najmä týmto oblastiam:

 • vybudovanie koncepcie štandardnej a zámernej ochrany osobných údajov (Privacy by Design) a dát všeobecne v rámci organizácie, pre riadenie rizík s jasnými pravidlami a zodpovednosťou
 • komplexná, systematická, vzájomne previazaná a dôsledne praktická implementácia technických a organizačných opatrení podporujúcich biznis a dodržiavajúcich povinné náležitosti
 • hĺbková kontrola dodržiavania princípov GDPR i kyberbezpečnosti zo strany zamestnancov aj dodávateľov
 • audit bezpečnosti informácií, plnenie zákonných požiadaviek a dotknutých noriem ISO/IEC
 • riešenie otázky Data Loss Prevention u zamestnancov a predchádzanie odlivu informácií a dát, problematika BYOD a Shadow IT
 • otestujeme fungovanie pravidiel v praxi (penetračné testy, mystery shopping, simulácia kontroly dozorného orgánu – dawn raid), výsledky previažeme so stratégiou školenia
 • dokumentačná podpora ako v oblasti internej compliance (balančné testy, DPIA, archivačné pravidlá, smernice), tak navonok voči zákazníkom (oznámenia, súhlasy)
 • nastavenie vzťahov medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi údajov alebo spoločného prevádzkovania v rôznych formách vertikálnej či horizontálnej spolupráce, zmluvná úprava možnosti obchodného využitia osobných údajov
 • úprava zmluvných vzťahov s IT dodávateľmi s ohľadom na bezpečnosť dát a zodpovednosť
 • prevenčná príprava aj asistencia v prípade incidentov ohrozujúcich bezpečnosť údajov a dát, následná mitigácia negatívnych dopadov, kombinácia s dostupnými poistnými produktmi
 • zastupovanie v správnych konaniach pred dozornými orgánmi (inšpektoráty práce, Úrad na ochranu osobných údajov, NÚKIB) a na súdoch
 • prenos údajov mimo Európskej únie, ošetrenie rizík vo vzťahu k špecifickým jurisdikciám
 • transakčná podpora v oblasti M&A – od ošetrenia rizík súvisiacich so zdieľaním dát medzi stranami počas transakcie až po vyhodnotenie kvality dát/spracúvania u cieľovej spoločnosti z pohľadu rizikovosti a ich prínosu pre nadobúdateľa
 • podpora interných zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (DPO) či externé poskytovanie tejto kompetencie ako služby
 • previazanie špecifických požiadaviek českého/slovenského práva s ľubovoľnou technologickou platformou na podporu compliance, ktorú vaša organizácia používa aj na globálnej úrovni, možnosť outsourcingu správy týchto nástrojov

Najobvyklejšie rizikové spracúvania, s ktorými máme rozsiahle skúsenosti

 • kamerové systémy a iné monitorovacie nástroje využívajúce biometrické technológie, NFC, BLE
 • cloudové riešenia vrátane spracúvania dát mimo EÚ
 • spracúvanie osobných údajov v sektore zdravotnej starostlivosti a výskumu
 • vernostné programy, behaviorálna analýza zákazníkov, cookies, direct marketing & remarketing, retargeting

O svoje poznatky sa ďalej delíme v odbornej literatúre, na špecializovaných workshopoch či odborných diskusných paneloch a taktiež na našom blogu.

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová Pri príležitosti 5.  roku s GDPR, v rámci ktorého sa ochrane osobných údajov dostalo zásadne vyššej miere pozornosti aj vďaka rekordným pokutám uloženým nielen v západnej Európe, ale aj u českých susedov, sme pripravili aktuálny prehľad 5 rizikových oblastí podľa správy o stave ochrany osobných údajov na Slovensku. Nahlasovanie bezpečnostných incidentov Za […]
Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Adam Kližan Inštitúcie Európskej únie schválili novú verziu smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti, označovanej tiež ako NIS2. Prijatím tejto smernice dochádza najmä k významnému rozšíreniu okruhu povinných osôb, na ktoré dopadnú povinnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Smernicu NIS2 musia členské štáty implementovať do svojich právnych poriadkov do […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross