Mgr. Lena Fryčová

Counsel
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
lena.frycova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Lena Fryčová sa špecializuje na právo obchodných spoločností akvizície medzinárodných a domácich spoločností vrátane predaja podnikov a následné reorganizácie skupín podnikov po transakcii. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti podnikových transformácií a súvisiacich oblasti obchodného a občianskeho práva. Lena sa dlhodobo zameriava na právne poradenstvo pre súkromných klientov najmä vytváranie holdingových štruktúr vrátane zabezpečenia ich komplexné fungovanie so zameraním na daňové štruktúrovanie a korporátne riadenie.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie Lena pracovala v pre popredné české advokátske kancelárie, kde sa okrem obchodného práva venovala aj práva obchodných spoločností, venovala sa aj súdnym sporom, najmä v oblasti reštrukturalizácia a platobná neschopnosť.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2007), Mgr.
 • University of Wolverhampton, UK, program Erasmus
 • dlhodobé komplexné právne poradenstvo pri zakladaní a správe fondových štruktúr v Českej republike a v zahraničí vrátane súvisiacich daňových nastavení v rámci holdingových štruktúr
 • právne poradenstvo súkromným klientom v oblasti správy ich osobného majetku vrátane vytvárania holdingových štruktúr pre ich investície
 • dlhodobé komplexné právne poradenstvo pre poprednú českú spoločnosť v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 • dlhodobé komplexné právne poradenstvo v oblasti akvizície, správy a predaja problémových aktív investičnej skupiny
 • dlhodobé právne poradenstvo pre insolvenčných správcov vo významných českých insolvenčných konaniach
 • dlhodobé právne poradenstvo významnému veriteľovi v insolvenčnom konaní jednej z najväčších českých textilných spoločností a zastupovanie počas celého procesu vrátane incidentov a súdnych sporov
 • dlhodobé právne poradenstvo v oblasti poskytovania podnikateľských úverov vrátane stanovenia zabezpečovacích nástrojov
 • právne poradenstvo pri nákupe a predaji nehnuteľností v rezidenčnej výstavbe
 • právne poradenstvo v oblasti zoskupení podnikov v kontexte prebiehajúceho auditu
 • zastupovanie v sporoch s orgánmi verejnej správy v súvislosti s daňovými a inými kontrolami
 • nastavenie interných procesov pri vytváraní skupiny vo vydavateľskom sektore a všetkých post-transakčných služieb
 • poradenstvo pri prevodoch a transformáciách podielov v rámci reštrukturalizácie a akvizícií v rámci skupiny
 • poradenstvo pri fúzii a následnom rozdelení českej divízie poprednej nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcej sa inšpekciou a kontrolou stavieb

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross