Multi family office – inteligentné riešenie pre správu majetku a prístup k investíciám

09. 10. 2023

Zdroj: Forbes Slovensko

Autori: Jaroslav Havel, David Neveselý

Ako zaistiť zabezpečenie majetku tak, aby neklesala jeho hodnota a výnosy ďalej podporovali členov rodiny? Čoraz viac využívanejšou cestou sa stáva niektorá z foriem family office, hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorá zabezpečuje pre bonitnú klientelu profesionálnu správu majetku prostredníctvom novinky multi family office.

RODINNÝ BIZNIS MÁ BYŤ V BEZPEČÍ

Family office sú právno-daňové riešenia, ktoré na mieru zostavia bezpečný a flexibilný systém na správu majetku, investovanie a distribúciu výnosov členom rodiny či na filantropické aktivity. Oporou je im tím profesionálov, ktorí zabezpečujú alokáciu časti majetku, kontrolu investícií a dôsledné riadenie rizík. Pomáhajú daňovo aj právne ošetriť majetok, starajú sa o evidenciu a zákonné povinnosti vrátane administratívy. „Európskym štandardom pre single family office, teda zoskupenie pre jednu rodinu, je objem majetku v správe najmenej 250 mil. eur. Takýto rozsah aktív je schopný absorbovať náklady na správu v obvyklej výške 1 – 1,5 percenta majetku,“ popisuje partner kancelárie David Neveselý.

SPOLOČNE K ÚSPECHU

Riešenie multi family office, ktoré funguje pre viacerých klientov naraz, prináša možnosť využiť podporu špičkového investičného a poradenského tímu s úsporou nákladov a lepšou efektivitou pri privátnych investičných príležitostiach, navyše má aj lepšiu pozíciu u zahraničných správcov majetkov či investičných skupín. Združenie majetku viacerých rodín tak otvára príležitosť investovať v medzinárodnom prostredí, kde sa možnosť lukratívnych investícií otvára na hranici 10 – 25 mil. eur. Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS aktuálne riešenie multi family office pripravuje a už niekoľko mesiacov ho testuje v spolupráci s partnermi, významnými klientmi a vybranými spoločníkmi kancelárie na majetku presahujúcom 300 mil. eur. V priebehu roka 2024 by potom mala byť schopná pracovať s čiastkou najmenej 1 mld. eur, čo je veľkosť kritická pre úspech na medzinárodnom trhu.

KĽÚČOVÁ JE SKÚSENOSŤ

Multi family office zaistí pre klientov zastúpenie v Prahe, Brne i Bratislave, no ponúkne aj prepojenie s destináciami, ako sú New York, Londýn, Dubaj, Frankfurt alebo Zürich. Členmi tímu sú aj špičkoví investiční špecialisti s rozsiahlymi skúsenosťami Katarína Zychová (Verdi Capital) a Peter Bálint z popredného slovenského single family officu. „Disponujeme najväčším tímom na trhu. V Česku aj na Slovensku sme realizovali stovky rodinných holdingov a privátnych nadačných či zvereneckých riešení. Sami sme úspešní v biznise a môžeme tak okrem špičkových právnych znalostí klientom ponúknuť aj naše manažérske a investorské know-how,“ uzatvára Jaroslav Havel.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross