So zdravím k lekárovi, s majetkom do Multi Family Office

2023 12 H&p Web Doktor Pravnik Sk
20. 12. 2023

Autori: Jaroslav Havel, David Neveselý

Zdroj: FORBES Česká republika

Keď si zlomíte nohu, chcete určite, aby sa o vás postaral ten najlepší chirurg či ortopéd. Podobne by to malo byť aj pri rodinnom majetku. Jeho profesionalizovaná správa sa dostáva do popredia aj vďaka tomu, že rodinných nástupcov podnikateľov, ktorí dokázali vybudovať v posledných 30 rokoch významné bohatstvo, teraz čaká neľahká úloha. A to zaistiť správu majetku tak, aby neklesala jeho hodnota a výnosy ďalej zabezpečovali rodinu. Stále častejšie sa preto dostáva do popredia pojem multi family office. Jedna unikátna multi family office s medzinárodným dosahom vzniká pod krídlami advokátskej kancelárie Havel & Partners.

Family office všeobecne funguje na pôdoryse jednoduchých a bežných právnych a daňových riešení, ktoré na mieru konkrétnej rodine dohromady poskladajú robustný a bezpečný, ale zároveň flexibilný systém pravidiel a vzťahov pre správu majetku i podnikania. Multi family office potom funguje obdobne, len pre viac rodín naraz.

Family office zahŕňa štruktúru držby, správy a ochrany majetku, ktorá umožňuje chrániť, zhodnocovať, investovať a rozvíjať rodinný majetok, ale zaisťuje aj rozumnú či zásluhovú distribúciu výnosov rodinným príslušníkom či na filantropické a dobročinné aktivity. Ide o profesionálny tím odborníkov, ktorí môžu v spolupráci s rodinou zabezpečovať alokáciu časti majetku, kontrolu investícií a dôsledné riadenie súvisiacich rizík. Pomôžu správne daňovo aj právne ošetriť majetok, postarajú sa o evidenciu a plnenie všetkých zákonných povinností vrátane administratívy.

„Keď sa človek stará o svoje zdravie, navštevuje lekárov a odborníkov v danom odbore. Tí vám urobia detailný skríning, identifikujú neduhy a povedia vám, ako s nimi bojovať a ako sa o seba starať, aby ste sa dlho tešili z kvalitného života so svojimi blízkymi. V rámci family office robíme to isté s rodinným majetkom,“ vysvetľuje David Neveselý, partner advokátskej kancelárie Havel & Partners , ktorý tu vedie skupinu pre služby privátnym klientom.

ZDIEĽANÍM K ÚSPECHU

Multi family office potom oproti klasickej štruktúre family office ponúka rovnaké špičkové profesionálne služby, ale ich zdieľanie medzi viacerými rodinami umožňuje diverzifikáciu nákladov na správu majetku a časti investičnej stratégie. To je vo výsledku efektívne pre všetky zúčastnené rodiny, pretože takáto multi family office slúži klientom s podobnými finančnými cieľmi alebo hodnotami.

V porovnaní s jednotlivým klientom má aj multi family office lepšiu pozíciu u zahraničných správcov majetkov či v bankách, s ktorými ide o investičnú spoluprácu. Klienti tak majú lepší prístup k investičným príležitostiam s možnosťou zaujímavých výnosov, ktoré sa často nedostanú ani na verejnosť.

Takéto riešenie teraz ponúkne svojim klientom aj advokátska kancelária Havel & Partners, ktorá aktuálne model multi family office testuje na vlastnom majetku a v spolupráci s niekoľkými významnými klientmi a vybranými spoločníkmi kancelárie.

Nová multi family office zabezpečí pre klientov profesionálne služby a zastúpenie v Prahe, Brne i Bratislave a vďaka spolupráci so zahraničnými špecialistami zároveň aj prepojenie so svetovými destináciami, ako sú New York, Londýn, Dubaj, Frankfurt alebo Zürich. Štruktúra obsiahne v kombinácii vlastných aktív a aktív pod správou od začiatku objem cez 10 miliárd korún.

„Pôjde o kombináciu investičných profesionálov s rozsiahlymi skúsenosťami, tím doplnia aj naši elitní právni a daňoví špecialisti a ďalší odborníci z prostredia českých a slovenských investičných fondov a spoločností,“ opisuje David Neveselý.

Z GENERÁCIE NA GENERÁCIU

Už aj v Česku sa môžu podnikatelia spoľahnúť na výhody štruktúry správy majetku, ktoré vychádzajú zo skúseností najbohatších rodín sveta. Či už ide napríklad o rodinu ropného magnáta Johna D. Rockefellera alebo zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa. Štruktúry typu family office využívajú u nás široké možnosti, ktoré ponúka od roku 2014 občiansky zákonník a ktoré boli do tej doby doménou výhradne západného sveta.

Ide o inštitúty dedičského práva ako aj nadačné alebo zverenecké fondy. Práve tie si vďaka následnému zasadeniu do daňového systému získali rýchlo značnú popularitu. Efektívne nastavenie pomáha ochrániť majetok do budúcnosti pred dopadmi rodinných udalostí, nečakaných tragédií či nevydarených rodinných vzťahov, ktoré by mohli spôsobiť rozdrobenie rodinného majetku. Cieľom je pritom nielen správa finančných aktív, ale aj investície do nehnuteľností a ďalšieho majetku alebo zaistenie efektívneho presunu majetku rodiny z generácie na generáciu.

SLUŽBY NAD RÁMEC

Mnoho ľudí zverí správu rodinného imania poradcom, ktorí nemajú vlastnú skúsenosť s budovaním a udržiavaním imania v takom objeme, pritom skúsenosť hrá – práve ako napríklad v medicíne – kľúčovú úlohu. „Máme v oblasti služieb pre privátnych klientov skutočne dlhoročné skúsenosti a disponujeme najväčším tímom na trhu. V Česku aj na Slovensku sme realizovali stovky rodinných holdingov a štruktúr držby, desiatky privátnych nadačných či zvereneckých riešení. Našou pridanou hodnotou navyše je, že sme sami úspešní v biznise. Podarilo sa nám vybudovať najúspešnejšiu česko-slovenskú advokátsku kanceláriu. Môžeme tak popri špičkových právnych znalostiach klientom ponúknuť aj naše manažérske a investorské know-how,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Služby advokátskej kancelárie Havel & Partners pre privátnych klientov idú pritom nad rámec právneho a daňového poradenstva. Odborníci sa v rámci family office môžu postarať aj o neobľúbené činnosti, ako napríklad platenie účtov, komunikáciu s úradmi a s bankami, riešenie poistenia či záležitosti okolo správy nehnuteľností atď.

Privátne rodinné záležitosti potom rieši pre klientov aj špecializovaný tím pre dedičské a rodinné právo. Ten ponúka komplexné služby v oblasti sobášov či rozvodov alebo zložitých dedičských sporov.

„S pribúdajúcim vekom postupne každý pochopí, že najviac predsa nezáleží na peniazoch, ale na zdraví. Mnoho rodín tak u nás vyhľadáva aj profesionálne nadštandardné zabezpečenie starostlivosti o zdravie členov rodiny, ktoré ponúkame najvýznamnejším klientom,“ opisuje Neveselý.

Kancelária zaisťuje špičkový servis aj pri riešení závažných problémov či krízových situácií, ktoré ohrozujú klientovu reputáciu, bezpečnosť či ekonomickú stabilitu. „Ide o úplne unikátnu službu s vysokou pridanou hodnotou, ktorá odvracia fatálne škody a často likvidačný negatívny dopad na človeka či firmu. V tomto rozsahu ju na trhu žiadna iná advokátska kancelária či poradenská spoločnosť neponúka,“ dodáva David Neveselý.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross