Mag. Oliver Benda

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
oliver.benda@havelpartners.sk
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Oliver Benda sa špecializuje najmä na oblasť práva nehnuteľností a stavebníctva, obchodné právo a správne právo.

V oblasti nehnuteľností a stavebníctva má skúsenosti s komplexným poradenstvom slovenským a zahraničným investorom pri výstavbe logistických i komerčných projektov, ako aj pri predaji a akvizícii rôznych druhov nehnuteľností, vrátane prípravy právnych due diligence. Ďalej poskytuje poradenstvo aj v súvislosti s prenájmom priemyselných a logistických parkov či kancelárskych priestorov a s ich následnou správou, najmä pri tvorbe a revíziách nájomných zmlúv a zmlúv týkajúcich sa správy nehnuteľností.

V oblasti obchodného práva sa zameriava predovšetkým na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodných zmlúv ako sú zmluvy o dielo, mandátne zmluvy, dodávateľské zmluvy, zmluvy o uzatvorení budúcich zmlúv a ostatné zmluvy súvisiace s prípravou, výstavbou, správou a prenájmom nehnuteľností.    

V oblasti správneho práva sa zameriava najmä na stavebné právo a správne konanie súvisiace s výstavbou nových developerských projektov ako aj s revitalizáciou existujúcich objektov.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2019 absolvoval súdnu prax vo Viedni a následne pracoval ako právnik vo významnej medzinárodnej firme na Slovensku.

Jazyky
slovenský, anglický, nemecký
Vzdelanie
  • Universität Wien, Právnická fakulta, Viedeň (2017), titul Mag.
  • poradenstvo pri procese akvizície významného kancelárskeho a retailového komplexu v Bratislave
  • poradenstvo vedúcim spoločnostiam na trhu výstavby a prenájmu priemyselných a logistických parkov v Slovenskej republike pri akvizícii developerských projektov a stavebných pozemkov
  • poradenstvo klientom pri právnych previerkach (due diligence) nadobúdaných či predávaných nehnuteľností a spoločností
  • komplexné právne poradenstvo v súvislosti s výstavbou a správou priemyselných a logistických parkov vrátane prípravy a dojednávania zmlúv o dielo, zmlúv o zriadení vecných bremien či zmlúv o správe nehnuteľností
  • právne poradenstvo pri príprave a dojednávaní nájomných zmlúv na prenájom skladových, logistických, kancelárskych a retailových priestorov v logistických parkoch, administratívnych budovách ako aj obchodných centrách situovaných po celej Slovenskej republike
  • právne poradenstvo v prípadoch sporov týkajúcich sa developerských projektov v oblasti stavebného práva aj vzťahov zo zmlúv o dielo
V roku 2022 bola prijatá nová stavebná legislatíva, ktorá mala podľa pôvodných plánov od 1. apríla 2024 nahradiť okrem iného zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) . Táto legislatíva pozostávala zo zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktoré však boli od začiatku kritizované pre […]
Ešte v roku 2022 parlament schválil novú stavebnú legislatívu, pozostávajúcu zo zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Tieto zákony mali pôvodne spoločne nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2024 a priniesť systémové zmeny v územnoplánovacích a povoľovacích procesoch. Nová vláda sa však vo svojom programovom vyhlásení zaviazala odložiť účinnosť novej stavebnej legislatívy s cieľom […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross