Ako si môžu podnikatelia efektívne chrániť svoj majetok?

08. 06. 2023

Zdroj: Forbes

Autori: David Neveselý, Štěpán Štarha

Podnikatelia často nemajú vyriešenú otázku, čo sa stane s ich majetkom alebo firmou, keď vznikne nečakaný problém, alebo ako nastaviť držbu a ochranu majetku.

Právno-daňová ochrana majetku

Otázka ochrany majetku, efektívnej správy i držby, ako aj nastavenia pre odovzdanie či predaj sa na Slovensku dostala do popredia len v poslednom desaťročí. Dôvodom je napríklad aj fakt, že zakladatelia firiem z deväťdesiatych rokov či úspešní manažéri sa začínajú blížiť k dôchodkovému veku. Rovnako rastie aj záujem nastupujúcej generácie o vhodné nastavenie štruktúry podnikania a držby majetku od začiatku svojho podnikania či od okamihu jeho prevzatia. Vhodné nastavenie držby majetku i podielov v spoločnostiach dokáže klientom ušetriť nemalé finančné prostriedky. Taktiež môže pomôcť s riešením prípadov neočakávaných udalostí alebo negatívnych životných situácií. Najčastejším nástrojom na riešenie uvedeného býva holdingová štruktúra doplnená typicky o nadačný alebo zverenecký fond podľa českého práva.

Keďže advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS pôsobí na Slovensku i v Čechách, pozná oba právne poriadky. Slovákom implementujú okrem slovenských a českých riešení i vhodne kombinované česko-slovenské riešenia využívajúce to najlepšie z oboch jurisdikcií. Vzdialenejšie jurisdikcie (napr. Malta, Cyprus), v ktorých vie kancelária HAVEL & PARTNERS klientom taktiež poskytnúť právne a daňové poradenstvo, už nie sú vzhľadom na prísnejšiu reguláciu a zvyšujúce sa náklady také atraktívne. Podnikatelia riešia, kedy je ten správny čas na vytvorenie štruktúry a či majú dostatočný majetok. V tomto smere platí, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený, a preto nie je na začatie riešenia ochrany, odovzdania a efektívneho nastavenia držby majetku nikdy príliš skoro.

Holding a fondové riešenie

Holding predstavuje obchodnú spoločnosť či družstvo, ktoré slúžia primárne na správu podielov, investovanie, ale nie na aktívne podnikanie. Tým sa stavia medzi podnikajúce spoločnosti a osobnú sféru majetku zakladateľa, čím poskytuje potrebnú ochranu. Následne sa holding dopĺňa o fondové či nadačné riešenie. Ide o entitu, do ktorej sa vloží majetok. Ten je spravovaný so stanoveným cieľom a v súlade s ním a nastavenými pravidlami poskytovaný určeným osobám. V podmienkach Česka ide najčastejšie o nadačné alebo zverenecké fondy. Veľká výhoda českého riešenia je, že aj slovenský zakladateľ si môže český nadačný fond spravovať sám. Naopak, v zahraničí je povinnosť mať lokálneho správcu.

Na Slovensku tento inštitút zavedený nie je. Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS sa podieľala na príprave návrhu zákona, ktorým sa mal zaviesť, avšak v máji nebol schválený v Národnej rade SR. Z tohto dôvodu neostáva nič iné, iba naďalej využívať zahraničné riešenia, ktoré pri vhodnom nastavení dokážu fungovať aj pre Slovákov.

Právne špecializácie

SÚVISIACE MÉDIÁ

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross